พิชิตความเครียดด้วยตนเอง

พิชิตความเครียดด้วยตนเอง

ปัจจุบันความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเมือง เนื่องจากสภาพการดำเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบ มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ต้องทำงานหนัก ต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กัน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดในการดำเนินชีวิตรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสิทธิภาพการทำงานลดลง รวมทั้งมีปัญหาสุขภาพกายอันเนื่องมาจากจิตใจ
ดังนั้นการรู้จักผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จะเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดของบุคคลได้ระดับหนึ่ง และคาดว่าเมื่อบุคคลมีความเครียดน้อยลงย่อมทำให้ครอบครัวและสังคม มีความสงบสุขตามไปด้วย
ดูซิว่า……คุณเครียดแล้วหรือยัง
ตามปกติความเครียดภายในจิตใจ จะส่งผลทำให้เกิดอาการทางกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ปวดศรีษะ หลับยาก หลับไม่สนิท เหนื่อยง่ายกว่าปกติ กินมากกว่าปกติ เบื่ออาหาร หรือท้องเสียบ่อยๆ ท้องอืด ท้องเฟ้อ รู้สึกตื่นเต้นตกใจง่าย ฝันร้าย หายใจไม่อิ่ม ถอนหายใจบ่อยๆ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง หงุดหงิดกับคนรอบข้าง ปวดต้นคอและไหล่ มือเท้าเย็น ใจสั่น ไม่มีสมาธิ เป็นต้น
หากคุณมีอาการผิดปกติทางกายทำนองนี้ขอให้คุณนึกถึงความเครียดเอาไว้บ้าง เพื่อจะได้ค้นหาสาเหตุของความเครียดของคุณให้พบ แล้วแก้ไขให้ตรงจุด และเมื่อใดที่แก้ไขได้สำเร็จ อาการทางกายของคุณก็จะทุเลาลงเอง
การรับมือ…….กับความเครียด
คนเรามีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้อยู่แล้วทุกคน ขอเพียงแต่
-ต้องรู้ตัวให้ได้ก่อนว่า ตอนนี้ตัวเรากำลังเครียดแล้ว
-รู้จักทบทวนหาสาเหตุของความเครียดโดยอาจพิจารณาด้วยตนเอง หรือปรึกษากับคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจ
-รู้จักยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตในปัจจุบัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น
-เต็มใจที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นอันดับแรกไม่โทษคนอื่น
กลยุทธ์…พิชิตความเครียด
1.เปลี่ยนแปลงสภาพที่ทำให้เครียด ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เครียด ควรพยายามผ่อนหนักให้เป็นเบา โดย
-สร้างบรรยากาศที่ดี และปรับปรุงสถานที่อยู่ให้เหมาะสม
-ปรับปรุงหรือแก้ไขการทำงานที่ก่อให้เกิดความเครียด วางแผนการทำงานใหม่ให้เหมาะสม
-ให้ความสำคัญกับบ้าน เมื่อทุกข์ใจแล้วกลับบ้านจะได้รู้สึกอบอุ่น มั่นคง และปลอดภัย
2.เปลี่ยนแปลงที่จิตใจ
-รู้จักมองโลกในหลายๆ แง่มุม
-มีอารมณ์ขัน รู้จักหัวเราะเสียบ้าง
-ให้อภัย จิตใจของคุณก็จะสบายขึ้น
-ไม่ท้อถอยเมื่อมีปัญหา รู้จักปลุกปลอบใจตนเอง สร้างกำลังใจต่อสู้เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
3.การฝึกผ่อนคลายความเครียด เน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการทำจิตใจให้สงบ สามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเอง คือ
-ฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย – ฝึกการหายใจเข้าให้ลึกและช้า เพื่อให้ร่างกายรับออกซิเจนได้มากขึ้น
-การทำสมาธิเบื้องต้น สยบความวุ่นวายของจิตใจ และเกิดปัญญาในการแก้ปัญหา
-การสร้างจินตนาการ หรือคิดถึงเรื่องที่เป็นสุขในอดีต เพื่อให้จิตใจรู้สึกเป็นสุขได้ชั่วขณะ
-เลือกฟังเพลงที่คุณรู้สึกพอใจ
-การทำงานศิลปะ หรืองานอดิเรก ก็จะละวางปัญหาได้ชั่วคราว
ถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้……คุณก็จะพิชิตความเครียดได้อย่างแน่นอน
ด้วยความปรารถนาดี ….จาก กลุ่มsmile
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *