พา “สมอง” เข้าโรงยิมกันเถอะ

พา “สมอง” เข้าโรงยิมกันเถอะ
• คุณภาพชีวิต
ช่วยเพิ่มออกซิเจน ทำให้สมองแข็งแรง

หากจะเปรียบว่าสมองเหมือนเครื่องจักรเครื่องกลชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์ขับเคลื่อนไปได้คงจะไม่ผิด เพราะสมองเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมตลอดจนสร้างความสามารถในการเรียนรู้และการรับรู้สิ่งต่างๆ ให้กับมนุษย์ ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะสำคัญที่เราทุกคนต้องใส่ใจดูแลให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สมองของคนเรามี 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองซีกซ้ายทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษา ตรรกะและความคิดในเชิงวิเคราะห์ ส่วนสมองซีกขวานั้นทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้สมองทั้ง 2 ซีกมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการเรียนรู้ของคนเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมในลักษณะที่สมดุลกัน

การออกกำลังสมอง หรือ Brain Gym (คิดค้นโดย ดร.พอล เดนนิสัน) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทำงานประสานกันได้ดี กิจกรรม Brain Gym นี้เป็นการบริหารสมองโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งโดยหลักก็คือเมื่อร่างกายของเรามีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อจะยืดหยุ่นเกิดความคล่องตัว จังหวะการเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ออกซิเจนเข้าสู่สมองได้มากขึ้น เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี และไม่ว่าเราจะเป็นคนเพศใดวัยใดก็สามารถทำกิจกรรม Brain Gym นี้ได้เช่นเดียวกัน

การออกกำลังสมอง (Brain Gym) มีอยู่ 3 ประเภท ซึ่งยกตัวอย่างได้ดังนี้

1. การเคลื่อนไหวแบบสลับข้าง เป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยให้การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีกประสานสัมพันธ์กันอย่างสมดุล

ท่า Free Flow
ใช้มือซ้ายและมือขวา ทำรูปเลียนแบบกัน ไขว้กันตรงกลาง

2. การเคลื่อนไหวแบบยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยทำให้เกิดสมาธิ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้เกิดการสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย

ท่า The Owl
มือขวาจับไหล่ซ้าย แล้วเอียงหน้าไปในทางตรงข้าม หายใจเข้าช้าๆ พร้อมทั้งดึงหัวไหล่เข้าหาตัวและหายใจออกยาวๆ หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายจับไหล่ขวาทำแบบเดียวกัน

3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นและเพิ่มพลังสมอง เป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทและเพิ่มพลังสมองในการสร้างแรงจูงใจที่ดีและการมีความคิดในทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น

ท่า Brain Buttons
ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ วางที่บริเวณกระดูกคอ แล้วถูเบาๆ ส่วนอีกมือหนึ่งวางไว้ที่สะดือ กวาดสายตาจากพื้นขึ้นบนเพดาน และจากด้านซ้ายไปด้านขวา

โดยสรุปแล้วการออกกำลังสมองมีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ ช่วยให้เกิดสมาธิ และความรู้สึกสงบ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมองซึ่งทำให้สมองแข็งแรง ช่วยให้สมองทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา และช่วยให้อารมณ์ดี มีสมองแจ่มใส สามารถเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าทำไม พา “สมอง” เข้าโรงยิมกันเถอะ

ที่มา/ภาพประกอบ : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *