พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Development)

พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Development)
                ทำไมต้องคิดเชิงสร้างสรรค์? เฉลย ก็เพื่อจะฝึกสมองให้ไวต่อการรับรู้และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการแก้ไขปัญหา แบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา การฝึกการคิดสามารถทำได้ทุกๆวันและไม่ยาก แต่ต้องมีความตั้งใจและรู้หลักและวิธีการคิดและการทำอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ กระบวนการคิดแข็งแรงและสร้างเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการใช้จริง
                ทุกวันนี้เราเสี่ยงกับการคิดเชิงทำลาย (Destructive Thinking) มากันมากแล้วอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติทาง สังคมและเศรษฐกิจต่างๆ การคิดเชิงทำลายเช่น วิธีการคิดที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ในวงการธุรกิจ, การแข่งขันกันลดราคาเพื่อเป็นเจ้าตลาด, การละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น, การแย่งกันเป็นที่หนึ่งในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นทั้งนี้วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ กับการคิดเชิงทำลายนั้นแตกต่างกันอย่างมากโดยจะเปรียบเทียบดังนี้

เหตุการณ์

คิดเชิงทำลาย

คิดเชิงสร้างสรรค์

  • คู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดมีมาก และคุณภาพสู่สีกัน
  • ลดราคา, โจมตีสินค้าของคู่แข่ง
  • พัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง, นำไปขายในตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อน
  • ตำแหน่งงานอันดับสูงๆว่างลง
  • โจมตีคู่แข่ง, ใส่ร้ายป้ายสี, ถ้าไม่ได้ตำแหน่งจะลาออก
  • พัฒนาทักษะและศักยภาพให้เหนือกว่าคู่แข่ง
  • งานที่ตัวเองทำอยู่มีจุดบกพร่อง
  • ปกปิดความผิดพลาด, โทษแผนกอื่นว่าเป็นต้นเหตุ, โทษฝ่ายตรวจสอบว่าตรวจ ละเอียดเกินไป
  • ยอมรับความผิดพลาดเพื่อนำกลับมาพัฒนา ศักยภาพของตัวเอง, ค้นหาจุดบกพร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แผนกอื่นๆ, เรียนรู้วิธีแก้ไข ด้วยตนเองอย่างละเอียด

                เห็นหรือไม่ครับว่าเพียงแค่คิดมองมุมมองที่ต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์ที่ควรจะมีแตกต่างกันไปอีกด้วยทั้งนี้ความจริง การคิดเชิงสร้างสรรค์ ยังมีรู้แบบอีกมากมายเช่น การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา, กระบวนการจัดการทางเลือกในการแก้ไขปัญหา, การวางแผนงานแบบ Dynamic & Static ฯลฯ

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *