พลังความคิด พลังแห่งความสำเร็จ (1)

พลังความคิด พลังแห่งความสำเร็จ (1)
เดิมนั้น ผมได้รับปากไว้กับผู้เข้ามาพบปะพูดคุยกันในงาน “เกิดมาเพื่อสำเร็จ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 ว่าจะนำสไลด์เพาเวอร์พ้อยท์ที่ใช้ประกอบการพูดในวันนั้น มาลงไว้ ณ ที่นี้ แต่ครั้นมาคิดอีกที ผมก็เห็นว่าน่าจะทำเป็นสรุปการพูด อย่างสั้นๆ ไว้เสียเลยจะดีกว่า เพราะอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ แต่ไม่ได้มาพบปะกันในวันนั้นด้วย

ผมเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นถึงนัยสำคัญ 2 ประการ ที่เราต้องตระหนักถึง เมื่อเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ นัย 2 ประการ คือ :-

1.หลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุด (Principal Fundamental) ซึ่งเราจะต้องยึดมั่นไว้เป็นประการแรก เพื่อให้การเคลื่อนที่ไปสู่ความสำเร็จของเรานั้น เป็นไปโดยมี “ทิศทาง” (Direction) ที่ถูกต้อง

2.กระบวนการสร้าง (Creation Process) อันจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือ “ที่หมาย” (Destination) ของแต่ละคน

เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่คนเราควรมี “หลักการพื้นฐานที่สำคัญ” เสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า ตนเองมี “ทิศทาง” ที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะไปสร้างอะไร หรือไปสู่ “ที่หมาย” ใด เพราะโศกนาฏกรรมของผู้คนจำนวนมากในโลกนี้ ก็คือ ใช้กระบวนการสร้างอันทรงพลัง อย่างเช่น “กฎแห่งการดึงดูด” (Law of Attraction) ไปสร้างอะไรต่อมิอะไร ที่ตนเองปรารถนา อยากมี อยากทำ อยากเป็น แต่ครั้นพอได้มี ได้ทำ ได้เป็นเข้าแล้วจริงๆ กลับพบว่า มันผิดทิศผิดทางไปจากที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ โดยมีเหตุผลลึกๆ ในใจ (ที่แม้เจ้าตัวก็อาจไม่รู้) ที่เพียงเพื่อเอาชนะคำสบประมาทของผู้อื่น หรือเพื่อพิสูจน์ให้ผู้อื่นยอมรับว่าตนเองก็มีความสามารถนั้น ครั้นพอสอบเข้าได้จริงๆ แม้จนเรียนจบออกมา ก็กลับพบว่า การเรียนและจบออกมาจากมหาวิทยาลัยนั้น ก็ยังไม่สามารถทำให้เขามีความสุข และไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าประสบความสำเร็จจริงๆ นี่เป็นการสร้างที่ดำเนินไปอย่างผิดทิศทาง

แล้วถ้าจะให้มันถูกทิศทางล่ะ มันควรเป็นอย่างไร มันก็ควรจะเป็นว่า เขาควรปรารถนาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ เพื่อการเรียนรู้ เรียนรู้ว่าในชีวิตของเขานั้น เขาควรเป็นอะไรได้ดีที่สุด การเข้ามหาวิทยาลัย คือการเข้าไปมีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ว่าเขาจะสามารถเป็นใครได้ดีที่สุด ไม่ใช่การไปพิสูจน์ว่าเขาเก่งกว่าใคร หรือเขาสามารถชนะคำสบประมาทใครได้

ดังนั้น ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และหรือครูบาอาจารย์ เราต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ลูกหลาน และลูกศิษย์ของเรา มี “ทิศทาง” ที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เอาแต่เร่งรัด หรือสอนเขาแต่กระบวนการสร้างความสำเร็จโน่นนี่

ในความเห็นของผมนั้น ผมเห็นด้วยกับดีพัค โชปรา ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “เจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณ เพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม” แปลโดย นันท์ วิทยดำรง ที่ว่า “ชีวิตคือการตอบคำถาม 2 ข้อ” คือ :-

ข้อแรก : เราเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรได้ดีที่สุด ชนิดที่มีแต่เราเท่านั้นที่จะสามารถทำมันได้ดีที่สุด และ
ข้อสอง : เราจะนำความสามารถเฉพาะตัวของเรานั้น ไปรับใช้ผู้คนและโลกใบนี้ได้อย่างไร?

ดังนั้น ข้อสรุปมันจึงง่ายๆ ว่า เราทุกคนมีหน้าที่ช่วยให้ลูกหลานของเราให้ได้สามารถสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศในตัวเขาเองให้ได้มากที่สุด และให้เขาสามารถนำความเป็นเลิศเฉพาะตัวของเขานี้ ออกไปรับใช้ผู้คน และรับใช้โลกใบนี้….อะไรก็ตามที่เรากระทำต่อลูกหลานเรา โดยไม่สามารถตอบสนองต่อคำถามสองข้อนี้แล้ว ผมถือว่าไม่ใช่ “ทิศทาง” ที่ถูกต้อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *