พระอาจารย์สีลา อิสสโร

พระอาจารย์สีลา อิสสโร

นามเดิม สีลา กรมแสนพิมพ์
บิดา จันทรชมภู กรมแสนพิมพ์
มารดา บัวทอง กรมแสนพิมพ์
เกิด เป็นบุตรคนโต ที่บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙

อุปสมบท
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ มีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
ได้พบอาจารย์เกิง อธิมุตตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่า และได้เป็นสหธรรมมิก อยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกันตลอดมา

พ.ศ. ๒๔๖๙ พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก ได้ชักชวนไปพบพระอาจารย์มั่น ที่เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้บังเกิดความเลื่อมใส จึงได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ไปบ้านสามผงด้วย

การขอญัตติ
เมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ตกลงใจญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เมื่อครั้งเป็น พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และมีพระอาจารย์มั่น นั่งหัตถบาส ร่วมอยู่ด้วย

มรณภาพ
เมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร รวมอายุได้ ๘๑ ปี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *