พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นามเดิม สิงห์ บุญโท
บิดา เพียอัครวงศ์ (อ้วน)
มารดา หล้า บุญโท
เกิด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๒๓ ปีฉลู

บรรพชา
เป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ณ วัดบ้านหนองขอน ตำบลหัวทะเล อำเภออำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ)

อุปสมบท
ณ พัทธสีมาวัดสุทัศน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ โดยสมเด็จพระมหาวีวงศ์ (ติสโส อ้วน) สมัยเมื่อดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระศาสนดิลก เป็นอุปัชฌาย์ ศิษย์หลวงปู่มั่น

ในระหว่างพรรษา ปี พ.ศ.๒๔๕๘ ได้นมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีความเลื่อมใสศรัทธา ในปฏิปทาศีลาจารวัตร ของท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน จึงมอบกายถวายตัว เป็นศิษย์ออกธุดงคปฏิบัติ ตามแนวของท่าน จนมีความก้าวหน้าทางธรรมปฏิบัติ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

เป็นพระนักปฏิบัติ ที่เด็ดเดี่ยว เสียสละ เป็นผู้นำหมู่คณะ เผยแผ่ธรรม ได้ผลดีมาก ในแถบจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน วัดที่ท่านเคยพำนัก เป็นเจ้าอาวาส คือวัดป่าสาลวัน โคราช

สมณศักดิ์
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระญาณวิสิษฏ์ สมิทธิวีราจารย์” เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๐

มรณภาพ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๔ เวลา ๑๐.๒๐ น ณ วัดป่าสาลวัน รวมอายุได้ ๗๓ ปี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *