พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน

นามเดิม กว่า สุวรรณรงค์
บิดา หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์) มารดา หล้า สุวรรณรงค์
เกิด ที่บ้านม่วงไข่ ต. พรรณนา อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗

บรรพชาและอุปสมบท

อายุได้ ๑๕ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มีท่านอาญาครูธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ฝ่ายธรรมยุติ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อยังเป็นพระครูสังฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระรักและพระบุญเย็น เป็นพระกรรมวาจารย์

มรณภาพ

ได้มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจวาย ที่วัดกลางโนนกู่ อำเภอพรรณานิคม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุได้ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *