พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)

พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
นามเดิม จูม จันทวงศ์
บิดา คำสิงห์ จันทวงศ์
มารดา เขียว จันทวงศ์
เกิด ที่บ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๑ (ปีชวด)
บรรพชา
อายุ ๑๒ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดโพนแก้ว ต.ท่าอุเทน เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๔๒
อุปสมบท
เมื่ออายุครบบวชแล้ว ได้อุปสมบท ที่วัดมหาชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำพู เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๕๐ โดยมี พระครูแสง ธมมธโร เป็นพระอุปัชฌาย์
ธรรมศึกษา
พ.ศ.๒๔๔๖ ติดตาม พระอาจารย์จันทร์ เขมิโย ไปจำพรรษา ที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี อันเป็นสำนัก ของท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ได้มีโอกาส ศึกษาข้อวัตร ปฏิบัติ ในด้าน สมถวิปัสสนากรรมฐาน จากท่านพระอาจารย์เสาร์ และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
คุณพิเศษ
เป็นอุปปัชฌาย์ ที่มีสัทธิวิหาริก เป็นพระกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น หลายรูปอาทิ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ขาว อนาลโย พระอาจารยอ่อน ญาณสิริ พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต
สมณศักดิ์
๑๙ ธ.ค.๒๔๘๘ ได้เป็นพระราชาคณะที่ พระธรรมเจดีย์
เจ้าอาวาส
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ. อุดรธานี
มรณภาพ
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ณ โรงพยาบาลศิริราช

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *