พบ คนไทยยังกินผักผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐาน


พบ คนไทยยังกินผักผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐาน
• อาหาร
• เรื่องเด่น
ชี้ กินช่วยลดเสี่ยงหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอดได้

ท่องกันมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นว่า ผักผลไม้นั้นกินดีมีประโยชน์ ซ้ำยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคกระแสห่วงใยสุขภาพมาแรง

แต่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังกินผักผลไม้ต่ำกว่าระดับที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพ

ในแต่ละวันคนเราควรกินผักและผลไม้ให้ได้ 400 – 600 กรัมต่อวัน แต่ผลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พบว่า ในแต่ละวัน คนไทยวัย 15 ปีขึ้นไป ยังบริโภคผักและผลไม้น้อยกว่ามาตรฐานข้างต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ผู้ชายที่กินผักผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐานมีอันตรายแซงหน้าผู้หญิงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 80 และ ร้อยละ 76 ตามลำดับ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในภาพรวมผู้หญิงไทยนิยมกินผักผลไม้มากกว่าผู้ชาย โดยขณะที่ผู้ชายกินผักผลไม้เฉลี่ยวันละ 268 กรัม ผู้หญิงนั้นกินเฉลี่ยวันละ 283 กรัม ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คือเมื่อวัยล่วงเลยมากขึ้น คนไทยจะกินผักผลไม้น้อยลงไปด้วย ทั้งที่ร่างกายซึ่งเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ ควรได้รับสารอาหารดี ๆ จากธรรมชาติเข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงบำรุงให้แข็งแรงและสดใส

ที่น่าสังเกตคือ คนที่อยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) ที่กินผักผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐาน มีจำนวนมากกว่าคนที่อยู่ในเมือง หรือในเขตเทศบาล และคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่กินผักผลไม้น้อยเกินไปยังมีน้อยกว่าคนในจังหวัดอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่คนอยู่ในเขตชนบทหรือตามต่างจังหวัดน่าจะมีโอกาสหาผักผลไม้กินได้หลากหลายและมีราคาถูกกว่าในสังคมที่เร่งรัดและขาดแคลนพื้นที่เกษตรกรรมแบบในเมืองใหญ่

ในงานวิจัยนี้ยังชี้ “จุดอันตราย” ไว้ด้วยว่า ในพื้นที่ภาคอีสาน กลางและล่าง นั่นคือ ในเขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 5 ซึ่งครอบคลุมจังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมาและสุรินทร์ พบคนที่กินผักผลไม้ต่ำกว่าที่ควรมากที่สุดในประเทศ โดยพบในผู้ชายถึง 90 และผู้หญิง 87 คน จาก 100 คน

มีผลวิจัยชี้ชัดเจนว่า การกินผักผลไม้เป็นปัจจัยคุ้มครองโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดในสมอง มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหารได้

ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเราเป็นดินแดนที่มีผักผลไม้อุดมสมบูรณ์และราคาย่อมเยาขนาดนี้ แต่คนไทยจำนวนมากยังพลาดโอกาสสำคัญในการดูแลสุขภาพไปอย่างน่าเสียดาย

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *