พบดีเอ็นเอมนุษย์ในดาวตก ‘พืช-คน-สัตว์’อาจกำเนิดจากต่างดาว

พบดีเอ็นเอมนุษย์ในดาวตก “พืช-คน-สัตว์”อาจกำเนิดจากต่างดาว

จากพันธุกรรมที่พบในสะเก็ดดาวที่ตกในออสเตรเลีย อาจอธิบายได้ว่า มนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากที่ใด และเข้ามาอยู่บนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนได้อย่างไร

นางซีต้า มาร์ตินส์ นักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยอิมพีเรียล กรุงลอนดอน ผู้ทำการศึกษา กล่าวว่า “พบรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่า “นิวคลีโอเบสเซส” (Nucleobases) จำนวน 2 รหัสพันธุกรรมคือ “ยูเรซิล” และ “แซนทีน” บนสะเก็ดดาว “เมอร์ชิสัน” ที่ตกลงมายังโลกเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ซึ่งทั้งสองรหัสนี้พบในดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของมนุษย์ เรายังทราบว่าสะเก็ดดาวตกอื่นๆ นั้นมีลักษณะคล้ายกับเมอร์ชิสันที่เรานำมาวิเคราะห์ ดังนั้น สะเก็ดดาวที่นำชีวิต เช่น พืช คน สัตว์ มาสู่โลก อาจตกลงมายังโลกเมื่อ 3,800-4,000 ล้านปีก่อน จากนั้นจึงมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนเป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน”

นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า โมเลกุลของ 2 รหัสพันธุกรรมมี “คาร์บอน 13” จำนวนมาก ซึ่ง “คาร์บอน 13” ก่อตัวได้ในอวกาศเท่านั้น ส่วนประกอบที่สำคัญของชีวิต รวมทั้งนิวคลีโอเบสเซสจึงอาจอยู่ในอวกาศมากมาย

ด้านนายมาร์ก เซพห์ตัน หนึ่งในคณะที่ทำการศึกษา มีความเห็นว่า “จากสิ่งที่พบในวัตถุที่ตกลงมายังโลก เป็นไปได้ว่า ชีวิตอาจเกิดขึ้นเมื่อมีสารประกอบทางเคมีรวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม”

สำหรับ “ยูเรซิล” คือส่วนประกอบออร์แก นิกที่พบในอาร์เอ็นเอ ขณะที่ “แซนทีน” ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ แต่มีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยาในอาร์เอ็นเอของเซลล์

ส่วนสะเก็ดดาวเมอร์ชิสัน ตั้งชื่อตามเมืองเมอร์ชิสัน รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ที่สะเก็ดดาวตกลงมายังเมืองนี้เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1969 สะเก็ดดาวมีส่วนประกอบของคาร์บอนเนเชียส คอนไดรต์ และมีน้ำหนักรวมกว่า 100 กิโลกรัม โดยชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *