พบจิตใจคน 3 ชุมชนแย่


พบจิตใจคน 3 ชุมชนแย่
• สุขภาพใจ
• เรื่องเด่น
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กทม.จัดการเยียวยาจิตใจระยะสั้น-ยาวเหตุเผชิญม็อบเสื้อแดงสงกรานต์วิปโยค

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารว่า ที่ประชุมหารือถึง มาตรการเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่ 8-16 เม.ย. โดยได้สำรวจสุขภาพจิตของประชาชน ใน 3 ชุมชนหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 มีจำนวน 350 คน ชุมชนแฟลตดินแดง 1-8 มีจำนวน 1,779 คน ชุมชนนางเลิ้ง มีจำนวน 2,071 คน จากการสำรวจพบว่าจากประชาชน กว่า 3,000 ตัวอย่าง มีประชาชน ถึงร้อยละ 15 มีภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ เครียดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ชุมชนนางเลิ้งได้รับผลกระทบทางจิตใจหนักที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20% และชุมชนดินแดงเข้มแข็งที่สุดคิดเป็น 10% ซึ่งสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว กทม. จะเข้าไปดูแลและเยียวยา นอกจากนี้จะนำผลการตรวจสุขภาพจิตเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณและเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการสมานฉันท์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในระยะยาว ทั้งนี้หากประชาชนมีภาวะเครียดหรือจิตใจไม่ปกติจากเหตุการณ์สามารถรับคำปรึกษาสุขภาพจิตได้ที่โรงพยาบาลของ กทม. อีก 9 แห่ง และโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนกู้ใจ 1646 ส่วน เรื่องกล้อง CCTV ของ กทม. ที่เสียหายนั้นมีทั้งสิ้น 59 ตัว โดยจะซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จก่อนวันที่ 24 เม.ย. และจะมีการเพิ่มกล้องให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ชั้นใน และเส้นทางหลัก อีกประมาณ 1,700 ตัว ภายในเดือน ส.ค. และคาดว่าภายในปีนี้จะมี CCTV มากกว่า 3,000 ตัว และภายใน 4 ปี จะติดตั้งเพิ่มอีกเป็น 20,000 ตัว จากเดิมที่กำหนดไว้ 10,000 ตัว

ด้านพญ.มาลินี สุขขเวชวรกิจ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยานั้น กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการฟื้นฟูสภาพจิตใจและจัดกิจกรรมให้เข้าร่วม เช่น กีฬา ดนตรี เป็นต้น จะมีการตรวจรักษาสุขภาพร่างกายแนะนำการออกกำลังกายให้แข็งแรง ช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับญาติผู้เสียชีวิตที่บาดเจ็บ ที่ขาดหัวหน้าครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญ ซึ่งจะของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหลังจากนั้น และมีการแนะนำอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพในระยะยาวต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *