ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ ต้องมี 4Q

ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ
….เอาอีกแล้วสำหรับอีแอบทางการเมือง นิติภูมิ นวรัตน์ ที่อาศัยความเป็นคอลัมน์นิสบังหน้าแล้วเล่นทางการเมืองผ่านตัวหนังสือ
>>>นิติภูมิ นวรัตน์ เขียน “วิธีเป็นผู้ใหญ่”….ผมต้อนรับการมาเยือนของผู้ต้องการได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเฉพาะท่านผู้อยู่ในวัยกลางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัว ชีวิต และการงาน เมื่อศึกษาย้อนไปในอดีต ท่านผู้ล้มเหลวเหล่านี้จะมีภูมิหลังเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือเคยถูกครอบครัวตามใจมาก และขณะที่จะอำลาความเป็นเด็กชายไปสู่ความเป็นหนุ่มนั้น ท่านเหล่านี้ไม่ได้ผ่านความอยากลำบากใจและสมองยังไม่ตกผลึก ทำงานการใดก็ไปไม่รอด บางท่านการศึกษาดีมาก จบอภิมหาปริญญามาจากสถาบันชั้นนำของประเทศและของโลก แต่ก็เอาตัวและครอบครัวไม่รอด”

และได้เขียนถึงวิธีการความเป็นผู้ใหญ่ของชนเผ่าต่างๆ

บรรรทัดสุดท้ายเขียนว่า “บางประเทศเอาคนไม่สมบูรณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มี”

….คำว่าผู้ใหญ่คืออะไร หมายความว่าอย่างไร….
>>ความหมายของผู้ใหญ่ในทางการเมือง
>>>อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนในมติชนดังนี้ “ผมค่อนข้างแน่ใจว่า “ผู้ใหญ่” ไม่ใช่คนแก่หรือคนสูงอายุเฉยๆ แม้ว่าอายุก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญพอสมควรในการเป็นผู้ใหญ่ของไทยก็ตาม
รัฐมนตรีของนายกฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือ ถนอม กิตติขจร ก็ใช่ว่าจะมีอายุน้อยกว่าไปทุกคน แม้กระทั่งรัฐมนตรีแก่ๆ เหล่านั้นก็ยังมองนายกรัฐมนตรี (ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้นำระบอบเผด็จการทหาร) ว่า “ผู้ใหญ่” อยู่นั่นเอง
“ผู้ใหญ่” ของไทยจึงหมายถึงคนที่ดำรงตำแหน่งสูง และมีอำนาจสูง ไม่ได้หมายถึงคนแก่เพียงอย่างเดียว

การเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ทักษะความนึกคิด โดยรวมคือการพร้อมไปด้วย 4 Q
1. ไอคิว (IQ-Intelligence Quitient) คือ ปัญญาสัญญาและปัญญาความคิด เกิดจากการคิดมาก ฟังมากอ่านมาก วิเคราะห์วิจัยมาก
2. อีคิว (EQ-Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความฉับไวในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิต
ถ้าหากต้องการทราบว่าตัวเรามีอีคิวสูงหรือต่ำแค่ไหน วัดได้จากปัจจัยเหล่านี้
2.1 ดูที่ความคิด
2.2 ดูที่คำพูด
2.3 ดูที่การกระทำ
2.4 ดูที่บุคลิก
2.5 ดูอารมณ์
2.6 ดูที่สุขภาพทั้งสามตัว คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขภาพทางวิญญาณ
2.7 ดูวิถีการดำเนินชีวิต
3. เอ็มคิว (MQ- Moral Quotient) เป็นส่วนเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม
4. เอสคิว (SQ-Spiritual Quotient) ผู้ที่มีจิตอิสระต่อโลก ไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่ง

>>>การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบจึงต้องมี 4 Q นี้ให้พร้อม

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *