ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคในช่องปาก

ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคในช่องปาก
• คุณภาพชีวิต
แนะต้องตรวจสุขภาพ สังเกตสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อในปาก

หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดได้ไม่ดี โดยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่โรคปริทันต์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายและ รุนแรงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีโรคปากแห้ง (xerostomia) ร่วมกับมีอาการปวดแสบร้อนในช่องปาก โรคเชื้อราในช่องปากทำให้การรับรสอาหารไม่ดี แผลที่เกิดขึ้นในช่องปาก จะหายช้า ทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิด โรคฟันผุได้ง่ายและมากกว่าคนปกติ เกิดจากการมีน้ำตาลในน้ำลายมากขึ้น ปากแห้ง และอัตราการไหลของน้ำลายลดลง

เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจึงจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากทุกครั้งเมื่อมาตรวจเบาหวานตามแพทย์นัด โดยมีการดูสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อช่องปาก สังเกตจุดเลือดออก กลิ่นของลมหายใจ รวมทั้งสภาพของฟันว่ามีเศษอาหารสะสม รากฟันโผล่ ฟันโยกและมีฟันผุหรือไม่ ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ยังมีฟันควรจะต้องพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก 6 เดือน และผู้ป่วยเบาหวาน ที่ไม่มีฟันควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก 12 เดือน

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

1.ควรจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี จะลดโอกาสเกิดและความรุนแรงของโรคในช่องปาก

2.ควบคุมปริมาณคราบจุลินทรีย์ด้วยการแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ หรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟันทั่วปากอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก่อนนอน

3.หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมจุบจิบ เพราะโดยปกติในระหว่างวันอัตรา การไหลของน้ำลายจะน้อยลง ทำให้การชะล้างคราบจุลินทรีย์ลดลงจะทำให้เกิดฟันผุ ได้ง่าย แต่หากมีความจำเป็นเนื่องจากเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ก็ควรแปรงฟันหรือบ้วนปากหลังรับประทานอาหารด้วย

4.แจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่าเป็นเบาหวาน เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้วางแผนการรักษาให้เหมาะสมและป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง หากเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์จะได้นัดในตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารแล้ว และเวลาที่ใช้ในการรักษาไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในผู้ป่วยเบาหวานบางรายอาจมีความจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

5.ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีสามารถรับการรักษาทางทันตกรรมได้ทุกชนิด อย่างเช่น การอุดฟันขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ถอนฟัน ใส่ฟันปลอม จัดฟัน ได้ตามปกติ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีและ มีความจำเป็นต้องถอนฟัน ผ่าฟันคุด หรือผ่าตัดในช่องปากต้องใช้เวลานาน จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาโรคเบาหวานด้วยเสมอเพื่อพิจารณาความเร่งด่วน และควบคุมระดับน้ำตาลให้พอเหมาะทั้งก่อน, ขณะทำ, หลังการถอนฟัน และผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยง การติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *