ผู้ประกอบการเลือดใหม่จะปกครองคนอย่างไรดี

ผู้ประกอบการเลือดใหม่จะปกครองคนอย่างไรดี
ดิฉันเห็นว่าองค์กรก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิต เมื่อเวลาและสถานการณ์เปลี่ยน ก็ย่อมต้องปรับตัวเพื่อที่จะรับมือให้ได้ แต่การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง อาจไม่ใช่เรื่องศิวิไลซ์ที่คนจะอ้าแขนรับได้ง่ายๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างเปลี่ยน “ผู้นำองค์กร”

ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผู้นำรุ่นเก่า ได้นำพาองค์กรผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปี ถึงวันนี้พบว่าผู้นำยุคบุกเบิกรุ่นพ่อ เริ่มวางมือและเตรียมสละเก้าอี้ให้กับผู้นำเจเนอเรชั่นใหม่ ซึ่งฟังเผินๆ เหมือนว่าการเปลี่ยนถ่ายผู้นำจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใด เพราะเป็นการแตะมือกันในครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลายองค์กรเกิดคลื่นใต้น้ำ โดยเฉพาะกับคนเก่าที่ร่วมหัวจมท้ายกับเถ้าแก่มาก่อน ที่ย่อมทำใจยอมรับ “นายใหม่” รุ่นลูกได้ยาก

ลองมาจัดกลุ่มพนักงานและวิเคราะห์ความคาดหวัง เพื่อที่ผู้ประกอบการเลือดใหม่จะได้เลือกกลยุทธ์ไปรับมือได้ถูกกับอาการ

คนรุ่นบุกเบิก

ความคาดหวัง ต้องการความมั่นคงในตัวงาน สถานภาพและการยอมรับนับถือ เพราะลึกๆ แล้วกลัวว่าผู้นำเลือดใหม่จะล้างไพ่เปลี่ยนองค์กรใหม่ รับคนรุ่นใหม่มาเป็นพวกพ้อง และลดบทบาทของเขาลง

กลยุทธ์

๐ สื่อสารเพื่อให้ความมั่นใจแก่เขาในเรื่องความมั่นคงในตัวงาน และบทบาทหน้าที่ของเขาในองค์กร

๐ สร้างโอกาสเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งในงานและนอกงาน

๐ ให้เกียรติทั้งการปฏิบัติและคำพูด ซึ่งควรจะเท่ากับหรือมากกว่าที่เขาเคยได้รับจากผู้นำคนก่อน

๐ หาโอกาสให้เขาทำหน้าที่ที่ได้แสดงความสามารถ อย่าละเลยเพราะเห็นว่าเป็นคนเก่า เกรงจะรับความเปลี่ยนแปลงได้ยาก

๐ ยกย่องชมเชยความสามารถและความทุ่มเทของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

คนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่

ความคาดหวัง คนกลุ่มนี้มีค่านิยมเรื่องการทำงานหนักแต่ต้องการค่าตอบแทนที่แรงและความก้าวหน้าที่รวดเร็ว ที่สำคัญ ลึกๆ แล้วเขากลัวว่าผู้นำคนใหม่จะไม่เก่งจริง

กลยุทธ์

๐ ปรับนโยบายเรื่องคน ให้จ่ายค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งตามผลงาน พร้อมสื่อสารให้คนทำงานเข้าใจตรงกัน

๐ ผู้นำรุ่นใหม่ควรเริ่มงานเพื่อแสดงผลงานให้ประจักษ์ราวๆ สองปี ก่อนทำหน้าที่เบอร์หนึ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฝีมือและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

๐ บริหารคนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเฉพาะคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ที่มีผลงานและศักยภาพดี โดยฝึกปรือเขาด้วยการโค้ชให้พร้อมกับภาระหน้าที่ใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้

๐ แสดงภาวะผู้นำที่ดี ที่มีทั้งฝีมือและจริยธรรม

คนรุ่นใหม่

ความคาดหวัง พวกเขาคาดหวังว่าผู้นำจะต้องเข้าใจในความเป็นเขา ไม่ต้องการกฎระเบียบที่น่าอึดอัด และต้องการอิสระที่จะพูด จะคิดและทำงานในแบบของเขา

กลยุทธ์

๐ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตร มุ่งเน้นที่ความสุขของคนทำงาน สนับสนุนให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไร้การเมือง

๐ พัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณภาพเก่งทั้งคนและเก่งทั้งงาน เพื่อที่จะบริหารคนรุ่นใหม่ได้

๐ ลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นและไม่เหมาะกับสถานการณ์

๐ ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ

๐ บริหารผลงาน มากกว่ากระบวนการ ให้อิสระพวกเขาในการทำงานในแบบของเขาเอง

อย่างไรก็ตาม การจะเลือกกลยุทธ์ไปปรับใช้ ควรวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร อ่านเกมให้ขาด จะได้เดินหมากไม่พลาดค่ะ

ที่มา : เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *