@@ ผู้นำธุรกิจ @@

@@ ผู้นำธุรกิจ @@

ทุกๆธุรกิจ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเพียงใด จำเป็นต้องมีผู้นำทางธุรกิจ ซึ่งส่วนมากผู้นำทางธุรกิจก็คือเจ้าของธุรกิจนั่นเอง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กๆอย่างร้านกาแฟ เจ้าของคือตัวจักรสำคัญในการนำพาธุรกิจไปในทิศทางที่ต้องการ ธุรกิจไม่มีชีวิต ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันได้ ต้องมีผู้นำหรือเจ้าของเป็นตัวจักรขับเคลื่อนธุรกิจ และผู้นำต้องใช้ทั้งกำลังความคิดและกำลังกายกำลังใจทุ่มเทให้กับธุรกิจ ชนิดสู้ไม่ถอยและไม่มีวันพ่ายแพ้ การยืนหยัดจะช่วยทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผู้นำธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรฝึกทำ Operation Plan ( แผนการดำเนินการ ) และ Action Plan ( แผนปฏิบัติ ) ถึงแม้จะไม่ได้ลงในกระดาษ แต่วางไว้ในใจได้ เพราะธุรกิจของเราขนาดเล็ก ดังนั้นจึงทำได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน วางแผนในใจก็ลงมือปฏิบัติได้แล้ว

การกำหนดทิศทางของธุรกิจร้านกาแฟ

คุณต้องวางแผนเป็นระบบ ตั้งเป้าหมายและวางเข็มทิศให้กับธุรกิจของคุณ ต้องพัฒนาธุรกิจจากระดับอนุบาล สู่ระดับประถม => มัธยม => มหาวิทยาลัยในที่สุด ถ้าวางแผนเป็นระบบคุณจะมองเห็นเส้นทางเดินของธุรกิจอย่างเป็นระบบและระเบียบ พัฒนาการตามวันและเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพและความสามารถของคุณอีกทางหนึ่งในการบริหารจัดการกับธุรกิจอย่างชาญฉลาด การหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม มีแต่จะถอยหลังลงคลองและรอวันล่มสลายในที่สุด การกระทำทุกอย่างไม่ได้เหนือวิสัยหรือความสามารถของคุณเลย จงปลุกยักษ์( ศักยภาพที่ไร้ขอบเขตจำกัด )ที่หลับไหลอยู่ในตัวของคุณออกมาใช้งานให้เต็มที่ ยิ่งใช้ยิ่งเกิดทักษะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

การฟูมฟักธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง

เป็นภารกิจโดยตรงของผู้นำธุรกิจเช่นคุณที่ต้องกระทำ วงจรธุรกิจจะเริ่มจากระดับแรกหรือระดับอนุบาล ไต่สู่ระดับประถมตามวันเวลาที่ผ่านไป ธุรกิจไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเอง ต้องมีผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ใช้ทักษะการบริหารจัดการเข้าไปขับเคลื่อนให้ไปตามแนวทางหรือทิศทางที่ต้องการ ในการขับเคลื่อนธุรกิจคุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์บริหารจัดการอย่างชาญฉลาด จงทำธุรกิจธรรมดา แต่ทำแบบไม่ธรรมดา ซึ่งความไม่ธรรมดา บางครั้งไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้เงินลงทุนอะไร มันออกมาจากมันสมองความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ต้องซื้อหาจากที่ไหน แต่มีอยู่แล้วในตัวของคุณ จงใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *