ผู้ที่เก่งเท่านั้นจึงจะไปถึงเส้นชัยได้

ผู้ที่เก่งเท่านั้นจึงจะไปถึงเส้นชัยได้

หลักชัยหรือการประสบผลสำเร็จคือตัววัดความเก่งของผู้ประกอบการธุรกิจทุกชนิด ยิ่งถึงหลักชัยหรือประสบผลสำเร็จในช่วงเวลาเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความเก่งในทุกด้านได้เป็นอย่างดี ผู้ที่อ่อนแอย่อมล่าถอยและยอมพ่ายแพ้ไป ภาวะวิกฤตจะเป็นเครื่องมือคัดและกรองระหว่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จกับผู้ที่ทำแล้วล้มเหลว ถ้าคุณฝ่าพายุเศรษฐกิจที่รุนแรงไปแบบปลอดภัย ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งอีกคนหนึ่ง แต่การที่จะเป็นคนเก่งได้นั้น ปัจจัยหลักก็คือคุณต้องมีความรู้มากพอสมควร มีความมุ่งมั่นสูง ขยันและอดทน ทำอะไรแล้วทำอย่างจริงจัง ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ

คุณเป็นคนเก่งได้หรือไม่? คำตอบคือได้อย่างแน่นอน คนที่เก่งๆก็มีหนึ่งสมองกับสองมือเหมือนคุณนั่นแหละ เพียงแต่คนเก่งเขามีลักษณะพิเศษที่คนทั่วๆไปไม่เหมือนใคร ทั้งความทรหดอดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ คุณสามารถเก่งในธุรกิจร้านกาแฟสดได้โดยไม่ยาก ถ้าจิตใจทุกวินาทีของคุณอยู่กับธุรกิจร้านกาแฟ นำความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ในร้านกาแฟให้มากที่สุด เมื่อคุณคิดและลงมือปฏิบัติในทุกๆวัน คุณจะเกิดทักษะและมองเห็นเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสดของคุณ การแก้ไขปัญหาต่างๆจะเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับคุณ วันเวลาจะบ่มเพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญความชำนาญในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ คุณจะกลายไปเป็นมืออาชีพในธุรกิจร้านกาแฟได้โดยไม่ยากเย็น และไม่ต้อลงทุนเพิ่มใดๆ ทุนและทรัพยากรมาจากหนึ่งสมองกับสองมือของคุณนั่นเอง จงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรดอย่ามองข้ามและดูถูกตัวเองว่า ไม่เก่ง คงทำไม่ได้ ไม่แน่ใจ ความคิดที่ติดลบเหล่านี้ ให้คุณลบออกจากสมองของคุณได้เลย แล้วบรรจุแต่ความคิดที่ดีๆสร้างสรรค์

จงอย่าลืมสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการร้านกาแฟ นั่นก็คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และทำให้ถึงที่สุดทำให้จริงจัง

เริ่มต้นบ่มเพาะความเก่งไว้ในตัวเอง มีแต่ได้กับได้ และที่สำคัญไม่มีใครมาแย่งความเก่งไปจากตัวคุณได้ ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกเกิด ทักษะต่างๆเกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จงตั้งใจทำสิ่งที่คุณรักให้ถึงและดีที่สุด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *