ผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง

ผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง

ไม่ว่าเราจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรามีระเบียบวินัยในการดำเนินการ ย่อมมีชัยกว่า ดีกว่าอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ถ้ามีระเบียบวินัยก็เหมือนมีเข็มทิศในการดำเนินชีวิตนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงก็คือหลักในการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัยนั่นเอง ระเบียบวินัยต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็นอันดับแรก ไม่ต้องถึงขนาดเคร่งครัดจนใครเข้าใกล้ไม่ได้ อย่างให้เคร่งหรือหย่อนยานจนเกินไป ขอให้อยู่ในระดับกลางๆก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
ในการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยปล่อยปละละเลยตามเวรตามกรรม ก็เป็นไปได้ยากที่จะประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กอย่างร้านกาแฟสดหรือธุรกิจขนาดใหญ่ๆก็ต้องอาศัยระเบียบวินัยในการบริหารและจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือคอนโทรลธุรกิจได้เป็นอย่างดี การนำระเบียบวินัยมาใช้เริ่มต้นจากการบริหารและจัดการตัวเองอย่างมีระบบ การจัดระเบียบวันัยเงินลงทุน การวางระบบเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ รวมทั้งลักษณะการบริหารเงินรายได้จากการขายกาแฟสดในแต่ละวัน การจัดระเบียบร้านกาแฟ การวางระบบการขายในแต่ละวัน การวางกลยุทธ์หรือแนวทางในการเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มลูกค้าเข้าร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เจ้าของร้านกาแฟต้องวางแผนอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนให้ออกมาเป็นแผนปฏิบัติที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถติดตามประเมินผลได้ทุกเมื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่ถือว่าเป็นการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบและมืออาชีพที่เขาทำกัน ไม่ปล่อยธุรกิจให้ดำเนินการไปตามมีตามเกิด ธุรกิจต้องถูกคอนโทรลโดยเจ้าของ เช่นเดียวกับร้านกาแฟสด เจ้าของร้านต้องเป็นผู้กำหนดแผนและหลักเกณฑ์รวมถึงนโยบายต่างๆแบบกะทัดรัด

สรุปง่ายๆก็คือเจ้าของธุรกิจต้องมีระเบียบวินัยในการบริหารและจัดการได้ดีพอสมควร
– บริหารและจัดการร้านกาแฟสดโดยรวมไม่เคร่งมากและไม่หย่อยยานจนเกินไป
– บริหารและจัดการเงินที่ใช้ในธุรกิจอย่างมีระบบ
– บริหารและจัดการคน
– บริหารและจัดการวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในร้านกาแฟ
– บริหารและจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีระเบียบ
– บริหารและจัดการลูกค้าอย่างมีระบบ โดยใช้นโยบายรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
– บริหารและจัดการรสชาดของกาแฟสดให้อร่อยได้มาตรฐานอยู่เสมอ รวมถึงความอร่อยของเมนูอื่นๆทุกเมนู ให้ลูกค้าติดอกติดใจให้ได้

อย่าลืมคาถาเพิ่มเงินในกระเป๋า : รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *