ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงมากน้อยแค่ไหน?

ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงมากน้อยแค่ไหน?

::: ข้อมูลจาก VOA News ภาคภาษาไทย :::

นักวิจัยอยากจะรู้ว่า ผู้ชายสามารถอ่านสัญญาณหรือท่าทีของผู้หญิง และมีความเข้าใจได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

อาจารย์ Coreen Farris ของภาควิชาจิตและสมองศาสตร์ มหาวิทยาลัย Indiana และทีมงานศึกษาการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหญิงและชาย รวม 280 คน อายุโดยเฉลี่ยของอาสาสมัครเหล่านี้อยู่ราวๆ 20 ปี

นักศึกษาเหล่านี้จะดูรูปผู้หญิง 280 รูป ที่จอคอมพิวเตอร์และจัดประเภทให้กับรูปที่ดูว่ามีลักษณะทีท่าเป็นเพื่อน แสดงทีท่ามากกว่าเพื่อน เศร้าสร้อย หรือไม่สนใจเอาเลย

มีการจัดกรุ๊ปรูปต่างๆ เหล่านี้ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยอาศัยผลการสำรวจความเห็นของนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งต่างหาก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไปนักศึกษาหญิงอ่านสัญญาณหรือทีท่าที่แสดงไว้ในรูปได้ถูกต้องกว่านักศึกษาชาย โดยเฉพาะรูปที่แสดงทีท่าเป็นเพื่อนนั้น นักศึกษาชายมีแนวโน้มที่จะตีความว่า ผู้หญิงในรูปนั้นกำลังให้ท่า

แต่ในขณะเดียวกัน บางรูปที่แสดงทีท่ามากกว่าเพื่อนนั้น นักศึกษาชายกลับตีความว่า ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นเพื่อน

นอกจากนี้ นักศึกษาชายยังแยกแยะความเศร้าสร้อยกับการไม่สนใจใยดีไม่ได้ด้วย

อาจารย์ Coreen Farris และเพื่อนร่วมงานเลยขอสรุปผลการศึกษาในขั้นนี้ว่า คุณผู้ชายหรืออย่างน้อยในกรณีนี้ หนุ่มนักศึกษาวัยราวๆ 20 ปี ดูผู้หญิงไม่เป็นเอาเลย

รองศาสตราจารย์ Pamela McAuslan แห่งภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Michigan วิทยาเขต Dearborn ซึ่งไม่ได้ร่วมงานวิจัยด้วยให้ความเห็นว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบความสามารถของผู้ชายในเรื่องนี้ได้ด้วย อย่างเช่น ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างไรในการเข้าสังคม และความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเพศ หรือบทบาทของเพศตามทัศนคติของกลุ่มสังคมนั้นๆ ซึ่งถ้าทึกทักเอาว่าผู้หญิงจะต้องมีความละเอียดอ่อนเห็นอกเห็นใจ รับฟังความคิดเห็นคนอื่นๆ ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องสนใจเรื่องเหล่านี้ คอยมองหาแต่ผู้หญิงสวยๆ ก็พอแล้วละก็ ผู้ชายในกลุ่มสังคมนั้นจะดูผู้หญิงไม่เป็นเอาเลย.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *