ผักผลไม้ 5 ทัพพีต่อวัน ลดโรคได้

ผักผลไม้ 5 ทัพพีต่อวัน ลดโรคได้
• อาหาร
ดีต่อสุขภาพ ได้ประโยชน์ครบ

ผักผลไม้แค่ 5 ทัพพี ช่วยลดโรคภัยไข้เจ็บลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบัน โดยประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินผักผลไม้ 5 ทัพพีทุกวัน คือ

1. ลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การกินผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันเป็นผลดี จากการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าสรุปได้ว่า การกินผักผลไม้เป็นประจำทุกวัน ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง (อายุยืนยาวขึ้น) และอัตราการป่วยด้วยโรคหัวใจลดลง แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การออกกำลังกาย การไม่สูบบุหรี่ การไม่กินของมัน เป็นต้น

2. เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุน จากการวิจัยพบว่า ผักผลไม้จะช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน

3. ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ผู้หญิงที่กินผักผลไม้ 5.1 ส่วนต่อวัน จะสามารถลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ 31 และร้อยละ 11 ตามลำดับ

4. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและป้องกันโรคมะเร็งบางชนิด

4.1 มะเร็งต่อมลูกหมาก การกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูง จะลดอัตราเสี่ยง 65 ปี จำนวน 1,230 คน พบว่า การกินผักมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (ไม่พบในผลไม้) โดยเฉพาะผักที่มีเส้นใยสูง

4.2 มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร จากงานวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการกินผักผลไม้กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง สรุปว่าการกินผักผลไม้จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร สามารถลดความเสี่ยงได้สูงถึงร้อยละ 20 – 30 และลดมะเร็งโดยรวมได้ประมาณร้อยละ 5-12

4.3 มะเร็งปอด การกินผักผลไม้จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดลดลงได้

5. ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน รวมทั้งการป้องกันและขจัดภาวะขาดสารอาหาร จากรายงานขององค์การอนามัยโลกเรื่องโภชนาการและสารอาหารกับการป้องกันโรคเรื้อรัง ได้มีข้อเสนอแนะให้กินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 5 ทัพพีต่อวัน เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังดังกล่าว

6. ประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นๆ เช่น ชะลอการเกิดโรคต้อกระจก ลดอาการโรคหืด ช่วยระบบขับถ่าย ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้สูงเกินไป

เมืองไทยเรามีผักผลไม้ตามฤดูกาลที่สมบูรณ์และมีให้เลือกรับประทานมากมาย หากรับประทานให้ได้เกินวันละ 5 ทัพพีก็จะยิ่งเป็นการดีต่อสุขภาพของตัวคุณเอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *