ผลิตน้ำแข็งยูนิต

ผลิตน้ำแข็งยูนิต
เงินลงทุน
ครั้งแรกประมาณ 200,000 – 350,000 บาท เพื่อใช้ซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง ซึ่งสามารถผ่อนชำระได้ โดยวางเงินดาวน์ 30% และผ่อนชำระประมาณ 5,000 บาท/เดือน
อุปกรณ์
เครื่องสูบน้ำ โอ่ง/ถังเก็บน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง
รายได้
ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท/เดือน
วิธีดำเนินการ
ใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในโอ่งเก็บน้ำพร้อมกับใส่คลอรีนและสารส้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคและให้สิ่งสกปรกตกตะกอน โดยทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน หลังจากนั้นดูดน้ำจากโอ่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำบนที่สูง เปิดสวิทซ์เครื่องทำน้ำแข็ง น้ำที่เก็บไว้ในถังจะไหลลงสู่บล็อกทำน้ำแข็งภายในเครื่อง โดยผ่านเครื่องกรองน้ำ ซึ่งขบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 50 นาที น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง จากนั้นหม้อน้ำร้อนจะทำหน้าที่ฉีดน้ำร้อนเข้าไปในบล็อกทำน้ำแข็ง เมื่อความเย็นปะทะกับความร้อน น้ำแข็งในบล็อกจะหลุดลงสู่ถังเก็บน้ำแข็ง ในขณะเดียวกัน น้ำในถังจะไหลลงสู่บล็อกทำน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่ง และเครื่องจะทำงานเหมือนครั้งแรกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง สามารถผลิตน้ำแข็งได้ประมาณ 100 กิโลกรัม
ตลาด/จำหน่าย
เปิดร้านขายที่บ้าน และติดต่อร้านค้าให้รับไปจำหน่าย หรืออาจจะไปติดต่อตามงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค
ข้อแนะนำ
การทำน้ำแข็งต้องคำนึงถึงความสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และไม่ควรใช้น้ำบาดาลในการผลิตน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งจะไม่ใส หรือที่เรียกว่าน้ำแข็งดิบ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *