ผลศึกษา ผู้หญิงดื่มกาแฟ ลดความเสี่ยง มะเร็งมดลูก

ผลศึกษา ผู้หญิงดื่มกาแฟ ลดความเสี่ยง มะเร็งมดลูก
ผลการศึกษาของนักวิจัยจากศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นระบุผู้หญิงที่ดื่มกาแฟปริมาณมาก จะมีความเสี่ยง เป็นมะเร็งมดลูกน้อยลง

การศึกษาครั้งนี้ได้ติดตามกลุ่มผู้หญิง 5 หมื่น 4 พันคน อายุระหว่าง 40- 69 ปีนาน 15 ปี และในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา มีผู้หญิง 117 คน ที่ป่วยเป็นมะเร็งมดลูก

นักวิจัยได้แบ่งผู้หญิงออกเป็น 4 กลุ่มตามปริมาณกาแฟที่พวกเธอดื่ม และพบว่า กลุ่มผู้หญิงที่ดื่มกาแฟวันละมากกว่า 3 ถ้วย มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมดลูกน้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ถึงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *