ป้องกัน ‘อุบัติเหตุในบ้าน’ ช่วงปิดเทอม

ป้องกัน ‘อุบัติเหตุในบ้าน’ ช่วงปิดเทอม
• คุณภาพชีวิต
เตือนพ่อแม่!! สร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็กภายในบ้าน ในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดังนี้

ประตูหน้าต่าง ควรติดตั้งเหล็กกั้นหรือที่ยึดประตูเพื่อป้องกันประตูหนีบ รวมทั้งที่ครอบลูกบิดเพื่อป้องกันเด็กกดลูกบิดเล่น ทำให้ประตูล็อกจนออกมาไม่ได้

ระเบียงบ้าน ควรติดตั้งที่กั้นแบบปิดทึบและหนาแน่น ระยะห่างระหว่างลูกกรงไม่ควรถี่เกินไป เพราะอาจทำให้ศีรษะ แขน ขาเด็กไปติด และต้องไม่เว้นช่องห่างเกินไป อาจทำให้เด็กพลัดตกได้

บันได ควรติดตั้งที่กั้นบริเวณราวบันได โดยช่องห่างไม่ควรห่างเกินไป ป้องกันเด็กพลัดตก ไม่ควรวางของตามขั้นบันได เพราะอาจเหยียบจนลื่นล้มตกบันได

ปลั๊กไฟ ควรหาที่ครอบ และติดตั้งบนที่สูง หรือระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันเอานิ้วหรือวัตถุอื่นแหย่เล่น ทำให้ไฟดูด หรือไฟช็อตได้ พัดลม ควรเลือกใช้ที่มีขาตั้งสูง มีฝาครอบป้องกันที่ปิดล็อกอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้เด็กจับใบพัด เมื่อใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง ป้องกันเปิดและใช้นิ้วแหย่เล่น

อุปกรณ์เครื่องครัว ควรเก็บให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะของมีคม ควรเก็บให้มิดชิด กระติกน้ำร้อนและกาต้มน้ำ ควรวางบนโต๊ะหรือชั้นเหล็กที่มั่นคงแข็งแรง เด็กไม่สามารถเอื้อมถึง ไม่ควรวางบนโต๊ะที่มีผ้าคลุมปล่อยชายยาวออกมา เพราะเด็กอาจดึงชายผ้าทำให้น้ำร้อนหกลวกตัวได้

พื้นห้องน้ำ ควรใช้กระเบื้องที่ผิวขรุขระหรือด้าน ไม่ควรใช้กระเบื้องที่มันวาว เพราะหากเปียกน้ำจะยิ่งลื่น ทำให้หกล้ม ควรปูพรมยางหรือพรมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำ เพื่อป้องกันเด็กลื่นล้ม หลังใช้ห้องน้ำเสร็จควรปิดประตูทุกครั้ง ไม่ควรปล่อยให้เด็กเข้าห้องน้ำตามลำพัง เพราะอาจลื่นล้มหรือจมน้ำเสียชีวิตจากการลงไปเล่นในถัง หรืออ่างน้ำ ควรปิดภาชนะกักเก็บน้ำอย่างมิดชิด ป้องกันเด็กหัวทิ่มลงน้ำ

จุดเสี่ยงอื่น เช่น จุดวางสารเคมี ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง สารเคมีต่างๆ หลังใช้งานเสร็จต้องปิดฝาให้เรียบร้อย แน่นหนา จุดวางเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น กรรไกรตัดกิ่งไม้ ค้อน ตะปู วัตถุที่แหลมคม ควรเก็บให้มิดชิด ควรเก็บยารักษาโรคไว้บนที่สูง หรือในที่ที่เด็กหยิบไม่ได้ เพราะเด็กอาจนำไปรับประทานถึงขั้นเสียชีวิต

นอกบ้าน เช่น บ่อน้ำ สระน้ำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง ลานจอดรถ ควรสอนไม่ให้เด็กเล่นบริเวณดังกล่าว รู้อันตรายของรถ เพิ่มความระมัดระวังในการถอยรถเข้าบ้านเป็นพิเศษ ถนนหน้าบ้าน ไม่ควรให้เด็กวิ่งเล่น เพราะอาจถูกรถเฉี่ยวชนได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *