ป้องกันอุบัติภัยฉลองตรุษจีน ชี้ต้องตระหนักถึงความปลอดภัย

ป้องกันอุบัติภัยฉลองตรุษจีน ชี้ต้องตระหนักถึงความปลอดภัย
• คุณภาพชีวิต
• เรื่องเด่น
ย้ำทุกคนเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาทละเลยไฟ

ช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามแหล่งชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะเต็มไปด้วยการจัดเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ การจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง การจุดประทัด โดยเฉพาะสถานที่ที่จัดให้มีงานเฉลิมฉลอง ยิ่งทำให้บรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนคึกคักและมีสีสันยิ่งขึ้น

แต่ในขณะเดียวกัน เทศกาลตรุษจีนก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มักเกิดอุบัติภัยสร้างความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยที่มักเกิดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

การประกอบอาหาร ควรเพิ่มความระมัดระวังการใช้ก๊าซหุงต้มและวัตถุไวไฟประเภทอื่นๆในการประกอบอาหาร และควรตรวจตราดูแลดับไฟ ปิดวาวล์ถังก๊าซให้เรียบร้อย

การจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษ ควรจุดในภาชนะที่ทนไฟ เช่น กระถางธูปที่เป็นภาชนะทองเหลืองหรือดินเผา ไม่ควรจุดธูปมากเกินไปจนล้นกระถางเพราะอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ และก่อนจะออกจากบ้าน ควรดับธูปเทียนให้สนิทก่อน

การเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง ควรเผาในภาชนะที่มีฝาปิดหรือวัสดุทนไฟเพื่อกันไม่ให้ขี้เถ้าที่ติดไฟหรือกระดาษปลิวออกนอกภาชนะ เพราะอาจจะไปติดกับวัสดุอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ และควรเผาในที่โล่งแจ้ง อย่าเผาในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ อีกทั้ง ควรอยู่ห่างจากจุดที่เผากระดาษเงิน-กระดาษทอง เพราะมีสารตะกั่วปนเปื้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย\

การจุดประทัด ไม่ควรจุดประทัดภายในบ้านเรือนและใกล้สายไฟ รวมถึงวัตถุไวไฟต่างๆ เพราะอาจเกิดประกายไฟ จนเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่ควรจุดประทัดครั้งละจำนวนมากๆ ควรจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆทุกครั้ง เพราะหากเกิดไฟลุกไหม้ จะช่วยให้ดับไฟได้ทันท่วงที หากประทัดดับก่อนที่จะระเบิด ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วค่อยจุดซ้ำอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นเวลาหลายวัน ก่อนออกจากบ้าน ควรตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าชำรุด ควรดำเนินการซ่อมแซมทันที อีกทั้งไม่เสียบปลั๊กไฟที่ตัวเสียบเดียวกันหลายสาย เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ และควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออก ยกเว้นอุปกรณ์บางชนิด เช่น อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมกล้องวงจรปิดหรือระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อต้อนรับเทศกาลดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตกเก้าอี้ หรือบันไดในการปีนป่ายไปทำความสะอาดในบริเวณที่เอื้อมไม่ถึง จึงควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ควรใช้เก้าอี้หรือบันไดที่มีลักษณะแข็งแรง ไม่โยกเยก เพื่อป้องกันการหกล้ม

หากจะทำความสะอาดประตูหน้าบ้าน ควรระมัดระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดอยู่บริเวณดังกล่าว ไม่ควรใช้สายยางฉีดน้ำบริเวณประตูบ้าน เพราะน้ำอาจจะกระเด็นไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าช๊อตจนถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนที่จะเริ่มต้นสิ่งที่ดีและเป็นมงคล ดังนั้น การเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตในปีใหม่ที่ปลอดภัยและโชคดีตลอดไป

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *