ปูพรมพื้นที่เสี่ยง! ป้องกันโปลิโอ

ปูพรมพื้นที่เสี่ยง! ป้องกันโปลิโอ
• คุณภาพชีวิต
สร้างภูมิคุ้มกันลูกหลาน…ร่างกายแข็งแรง

“โปลิโอ” เดิมเรียกว่า “โรคไขสันหลังอักเสบ” เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโออาศัยอยู่ในเฉพาะลำไส้ของคนเท่านั้น เป็นโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อแขน-ขา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโปลิโอครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2495 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึง 394 ราย และหลังจากนั้นก็มีการระบาดติดต่อกันมาเกือบทุกปี

โดยพบว่ามีผู้ป่วยทั่วประเทศปีละประมาณ 1,000 คน แต่หลังจากได้เริ่มมีแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2520 พบว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือ ลดลง 911 คน ในปี พ.ศ. 2520 เหลือเพียง 5 ราย ในปี พ.ศ. 2533 และเหลือเพียง 4 ราย ในปี พ.ศ. 2534

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในปี พ.ศ. 2531 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงนโยบาย ที่จะดำเนินการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลกภาย ในปี พ.ศ. 2543 โดยใช้มาตรการดำเนินการ 4 ข้อ ได้แก่

1. การสนับสนุนให้วัคซีน OPV ในระบบปกติ

2. จัดให้มีวัน รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอทั่วประเทศ (National Immunization Day:NID) เพื่อกำจัดไวรัสโปลิโอในธรรมชาติให้หมดไป

3. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถจะค้นพบผู้ป่วยโรคโปลิโอ โดยการค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)

4. การควบคุมโรคในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วย AFP โดยการทำ Outbreak Response Immuni zation: ORI

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยไม่พบผู้ป่วยโปลิโอเป็นเวลา 7 ปี นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายล่าสุด เมื่อ ปี 2540 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถดำเนินการกวาดล้างโปลิโอ จนไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันมาหลายปีก็ตาม ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อโปลิโอจากภายนอกประเทศ โดยพิจารณาจากการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศที่ยังมีโรคประจำถิ่น (Endemic countries) 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไนจีเรีย ปากีสถาน และ อัฟกานิสถาน

ขณะเดียวกันพบว่าการกระจายเชื้อโปลิโอจาก Endemic countries ไปยังประเทศที่เคยปลอดจากโรคโปลิโอ ทำให้กลับมีผู้ป่วยเกิดขึ้นใหม่ในหลายประเทศ ประกอบกับการเดินทางไปมาระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่าย จึงเป็นโอกาสที่อาจมีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ให้เด็กไทย

เพื่อให้โรคโปลิโอหมดไปจากจังหวัดสิงห์บุรีและประเทศไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจึงกำหนดดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ รวม 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะดำเนินการในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 และรอบที่ 2 จะดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2552

การดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในครั้งนี้จะดำเนินการให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กไทย ที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ทุกคน และเด็กต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกคน ในพื้นที่ชุมชนแออัด, เด็กแรงงานเคลื่อนย้าย, แรงงานก่อสร้าง, แรงงานรับจ้าง, เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ, เด็กนักเรียนชาวเขา ซึ่งอาจได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 5,613 คน

โดยจะดำเนินการในพื้นที่ต่อไปนี้ อ.เมืองสิงห์บุรี ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ชุมชนที่ 1-13), อ.พรหมบุรี ในพื้นที่ ต.โรงช้าง, ต.พรหมบุรี, อ.อินทร์บุรี ในพื้นที่ ต.อินทร์บุรี, ต.ทับยา, ต.ห้วยชัน, ต.น้ำตาล, ต.ชีน้ำร้าย, ต.ทองเอน, ต.โพธิ์ชัย, อ.ค่ายบางระจัน ในพื้นที่ ต.โพสังโฆ, ต.หนองกระทุ่ม และ ต.โพทะเล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอให้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ไปรับวัคซีนโปลิโอที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง ตามวันดังกล่าวให้ครบ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Update 12-12-51

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *