ปลูกแตงโมขายเมล็ดแห้ง

ปลูกแตงโมขายเมล็ดแห้ง
เงินลงทุน
ประมาณ 4,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(ค่าเมล็ดพันธุ์ 90 บาท/1.5 กิโลกรัม/ไร่ ค่าไถพรวนดิน 200 บาท
ค่าปุ๋ย 250 บาท ค่าสารเคมี 100 บาท มอเตอร์สูบน้ำ 3,000 บาท)
รายได้
ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ขึ้นไป/100 – 150 กิโลกรัม/ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์
เมล็ดพันธุ์ จอบ เสียม มีด กระสอบ ปุ๋ย สารเคมี มอเตอร์สูบน้ำ สายยาง
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป สวนจตุจักร
วิธีดำเนินการ
1. แตงโมปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ปลูกได้ดีที่สุดในดินร่วนปนทราย มีการระบาย น้ำดี
2. ไถพรวนดิน 2 ครั้ง จากนั้นขุดหลุมปลูกกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 1 เมตร ระหว่างแถว 1.5 เมตร
3. หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 3-4 เมล็ด แล้วกลบดินทับรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นแตงโมขึ้นมามีใบจริง 2-3 ใบให้ถอนทิ้ง เหลือต้นที่แข็งแรงไว้หลุมละ 2-3 ต้น
การให้น้ำ ต้นแตงโมต้องการผิวดินชุ่มชื้น แต่ไม่ถึงกับแฉะ จึงควรดูแลให้ความชุ่มชื้นแก่ดินในแปลงเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่ผลแตงโมกำลังเจริญเติบโต
การกำจัดวัชพืชและแมลง คอยดูแลไม่ให้มีหญ้าขึ้นปกคลุม และหากมีแมลงศัตรูพืชให้ใช้ยาฉีดพ่น
1. หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 20 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ โดยพรวนดินรอบโคนต้นห่างออกมาพอประมาณแล้วใส่ปุ๋ย รดน้ำตาม
2. เมื่อแตงโมอายุได้ประมาณ 60 วัน ให้ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 ในอัตราเท่าเดิม
3. เมื่อแตงโมอายุได้ 75-80 วัน ผลแตงจะแก่ได้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยสังเกตจาก “มือ” ของแตงจะมีสีน้ำตาล ให้เก็บผลมากองรวมกันไว้ จากนั้นผ่าซีกควักเอาเนื้อแตงออกมาใส่ถังแล้วร่อนเอาแต่เมล็ดนำมาล้างน้ำให้สะอาด
4. จากนั้นนำเมล็ดแตงไปตากแดดจัด ๆ ประมาณ 4 ชั่วโมงบนลานปูนหรือเสื่อ หากแดดไม่จัดอาจต้องตากนาน 2-3 วัน และต้องหมั่นกลับด้านมิฉะนั้นเมล็ดจะบิดงอเมล็ดแตงที่ตากได้ที่แล้วทดสอบได้โดยเอามือกำเมล็ดดู หากเมล็ดติดมือแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องตากแดดต่อแต่หากไม่ติดมือแสดงว่าใช้ได้แล้ว นำไปบรรจุใส่กระสอบเพื่อจำหน่ายต่อไป
5. หากต้องการเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ให้นำเมล็ดที่ตากแดดแห้งแล้วมาเก็บไว้ในที่ร่ม ซึ่งอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดใหญ่ทั่วไป โรงงานแปรรูป ตัวเมืองจังหวัดลพบุรี
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. สำนักงานเกษตรอำเภอ,จังหวัด
ข้อแนะนำ
1. พันธุ์แตงโมที่ปลูกเพื่อขายเมล็ดแห้งมีหลายพันธุ์ แต่ที่ตลาดต้องการมากคือ “พันธุ์ไต้หวัน” เพราะมีเมล็ดค่อนข้างใหญ่
2. การนำเมล็ดแตงตากแดด ควรระวังอย่าให้นานเกินไป มิฉะนั้นเมล็ดจะบิดงอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *