ปลูกแตงกวา

ปลูกแตงกวา
เงินลงทุน
ประมาณ 3,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1,000 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยประมาณ 2,000 บาท/ไร่
ค่าทำร้านให้แตงเลื้อยเกาะขึ้นอยู่กับวัสดุในท้องถิ่นนั้น)
รายได้
ประมาณ 6,000 บาท/ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย จอบ เสียม วัสดุทำร้าน (ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ)
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไปหรือบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ
วิธีดำเนินการ
1. ดินที่เหมาะสมกับการปลูกแตงกวา คือดินร่วนปนทรายหรือว่าดินน้ำไหลทรายมูล (ดินบริเวณที่น้ำท่วมถึงจะเพาะปลูกได้ก็ต่อเมื่อน้ำลดลงแล้ว)
2. อากาศที่เหมาะสม จะต้องไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปนัก ถ้าอากาศร้อนเกินไปจะให้ผลผลิตน้อยและมีแมลงรบกวนมาก ถ้าหนาวเกินไปยอดจะหงิกงอไม่เจริญเติบโตเต็มที่
3. การเตรียมที่เพาะปลูก ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินน้ำไหลทรายมูลจะต้องขุดพลิกดินตากแดดเก็บวัชพืชทิ้งให้หมด
4. การขุดหลุมควรกว้างอย่างน้อย 6 นิ้ว ลึกประมาณ 3 นิ้ว ก้นหลุมควรย่อยดินให้ละเอียด ระยะห่างระหว่างหลุมและแถว ถ้าพันธุ์ผลเล็ก ควรห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นพันธุ์ผลโต ระยะห่างประมาณ 1 เมตร เมล็ดที่หยอดต่อหลุมประมาณ 20 เมล็ด เมื่อหยอดเมล็ดแล้วควร กลบด้วยขี้เป็ด 1 กำมือ รดน้ำให้โชก เมื่อแตงกวาเริ่มโต รดน้ำเช้า – เย็น รอบ ๆ หลุม
5. การพรวนดินและใส่ปุ๋ย ทำ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน ครั้งที่ 2 อายุ 15 วัน ครั้งที่ 3 เมื่ออายุได้ 20-24 วัน
6. เก็บผลครั้งแรกได้เมื่อแตงอายุได้ประมาณ 30 วัน
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด ขายส่งร้านขายผักหรือร้านอาหาร
ข้อแนะนำ
1. ศัตรูและโรคของแตงกวามักจะเกี่ยวกับเชื้อราทำให้ใบเป็นจุดหรือเป็นราแห้งตาย ป้องกันโดยฉีดยาน้ำบอโดมิกซ์ หรือสมุนไพรกำจัดแมลงสัปดาห์ละครั้ง
2. การเก็บผลผลิตควรเก็บตอนเช้า วันเว้นวัน อย่าปล่อยให้ผลแตงร่วง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *