ปลูกดอกหน้าวัว

ปลูกดอกหน้าวัว
เงินลงทุน
ประมาณ 50,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) (ค่าต้นพันธุ์หน้าวัวต้นละ 50 – 80 บาท ค่าโรงเรือน 20,000 บาท ค่าอุปกรณ์ใช้น้ำแบบสปริงเกิ้ลประมาณ 10,000 บาท)
รายได้
ประมาณ 19,000 – 48,000 บาท/ปี
วัสดุ/อุปกรณ์
กากมะพร้าวหรือกะลาปาล์ม อิฐแดง จอบ เสียม อิฐบล็อก ตาข่ายพรางแสง ปุ๋ย ลวด ต้นพันธุ์หน้าวัว ผ้าพลาสติกรองพื้นแปลง อุปกรณ์รดน้ำแบบสปิงเกิ้ล
แหล่งจำหน่ายต้นพันธุ์
ตลาดนัดสวนจตุจักร หรือแหล่งขายพันธุ์ไม้ทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1. สร้างโรงเรือนขนาด 9 x 12 เมตร สูง 4 เมตร โรงเรือนสร้างจากโครงเหล็กมุงด้วยตาข่ายพรางแสง 70 % ทุกด้าน ภายในพื้นที่ 180 ตารางเมตร แบ่งเป็นแปลงปลูก 4 แปลง ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 12 เมตร เว้นช่องว่างสำหรับทางเดิน 1.50 เมตร พื้นที่ 1 แปลง ปลูกต้นหน้าวัวได้ 100 ต้น
2. เตรียมแปลงสำหรับปลูก เริ่มจากปรับสภาพดินให้ราบเรียบเสมอกัน นำอิฐบล็อกมากั้นเป็นขอบแปลงให้สูงขึ้นจากพื้น 20-30 เซนติเมตร ปรับพื้นแปลงให้ราบเรียบสม่ำเสมอ
3. นำกะลาปาล์มหรือกากมะพร้าวสับอย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ส่วน อิฐแดงทุบให้เป็นชิ้นเล็ก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเทลงในบล็อกแปลงที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องใช้ดินให้เต็มพอดี แล้วจัดวัสดุปลูกให้เป็นรูปหลังเต่า รดน้ำให้ชุ่มทั่วทั้งแปลงทิ้งไว้ 1 คืน
วิธีการปลูก
1. ให้ปลูกแบบสลับฟันปลา มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร ใช้มือเกลี่ยวัสดุปลูกให้เป็นหลุมเล็กน้อย นำต้นพันธุ์หน้าวัวมาลง กลบวัสดุปลูกโดยไม่ต้องกดให้แน่น ระวังอย่าให้รากหัก ขึงลวดเป็นแนว 2 เส้น ประกบต้นเพื่อประคองต้นไม่ให้ล้ม เมื่อลงต้นพันธุ์แล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม
2. หลังจากปลูกแล้วรดน้ำให้ความชื้นอยู่ตลอดเวลา วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้ากับบ่าย โดยรดน้ำให้ชุ่มทั้งต้นและวัสดุปลูก แล้วคอยสังเกตว่ารากเกาะกับวัสดุปลูกหรือยัง ถ้าเกาะดีแล้วจึงเริ่มให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 1 ช้อนชา/ต้น 1-2 อาทิตย์/ครั้ง สลับกันไปกับสูตร 30-20-10 รดน้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ ประมาณ 8 เดือน ก็จะเริ่มออกดอก หากจะเริ่มตัดดอกขายให้ เปลี่ยนใช้ปุ๋ยสูตร 15-30-15 เพื่อบำรุงดอก แต่จะให้ดอกสมบูรณ์เต็มที่ก็ต่อเมื่อย่างเข้าปีที่ 2 จากนั้นจะได้ดอกสมบูรณ์ไปจนถึงปีที่ 6 ผลผลิตเริ่มน้อยลง ควรรื้อแปลงเพื่อปลูกต้นใหม่
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
แหล่งชุมชน ร้านขายดอกไม้ ตลาดขายส่งดอกไม้
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 5790122-7
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ก่อนลงปลูกให้นำต้นพันธุ์ไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อราไว้ ประมาณ 30 นาที
2. หากต้องการปลูกลงกระถางก็ใช้วัสดุปลูกที่เหมือนกัน แต่พื้นของโรงเรือนต้องสร้างให้สามารถเก็บความชื้นได้ดี โดยใช้ทราย ถ่าน แกลบ อิฐมอญ หรือกากมะพร้าวรองพื้น กระถางที่ใช้ควรใช้ขนาด 8-12 นิ้ว ใส่วัสดุปลูกลงไป 1 ใน 3 ของกระถาง
3. หากมีแหล่งทำเลที่เหมาะสม ควรเปิดร้านบริการจัดดอกไม้ด้วยตนเอง และควรปลูกไม้ดอกและไม้ใบเสริมในการจัดดอกไม้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *