ปลูกคะน้า

ปลูกคะน้า
เงินลงทุน
ประมาณ 20,000 บาท/3 ไร่ (ค่าเมล็ดพันธุ์ลิตรละ 100 บาท พื้นที่ 3 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1,000 บาท ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงประมาณ 5,000 บาท)
รายได้
ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/3 ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์
ที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย จอบ ยาฆ่าแมลง เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป
วิธีดำเนินการ
1. เตรียมดินโดยตากดินให้แห้งก่อนประมาณ 2 วัน จากนั้นจึงเอาคราดลากให้ดินเสมอแล้วเอาฟางโรย
2. หว่านเมล็ดทับลงบนฟาง ต่อจากนั้นรดน้ำให้ทั่ว ประมาณ 5 วัน เมล็ดพืชที่โรยไว้ก็จะเริ่มออกมาเป็นต้นอ่อน รดน้ำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ครบหนึ่งเดือนให้คัดเอาต้นที่แน่นเกินไปออกทิ้ง หลังจากนั้นก็ค่อยรดน้ำใส่ปุ๋ย ใช้สูตร 16-16-16 ครั้งแรกเมื่อคะน้ามีอายุได้ 20 วัน ครั้งที่ 2 ใส่อีกทีเมื่อคะน้ามีอายุ 30 วัน และครั้งสุดท้ายอีก 10 วันต่อมา
3. รวมระยะเวลาที่ผักคะน้าโตเต็มที่พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ 55 วัน
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด แหล่งชุมชน ขายส่งร้านขายผักหรือร้านอาหาร
สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กองส่งเสริมพืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 -2561-4879
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ปลูกผักคะน้าสลับกับการปลูกพริกก็ได้ ทำให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
2. ข้อควรระวังในการปลูกคะน้าก็คือ ตัวหนอน เพราะหนอนจะกัดกินใบเสียหายต้องคอยดูแลพอเห็นมีหนอนก็ต้องฉีดยาป้องกัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *