ปลูกกุหลาบ

ปลูกกุหลาบ
เงินลงทุน
ประมาณ 35,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) ต้นกุหลาบที่ได้จากการชำกิ่ง ราคาต้นละ 5-8 บาท
รายได้
ประมาณ 45,000 บาท/ไร่/เดือน
อุปกรณ์
ที่ดิน ต้นกุหลาบ จอบ เสียม พลั่ว กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ปุ๋ย
แหล่งจำหน่ายต้นกุหลาบ
ตลาดจตุจักร, ตลิ่งชัน, คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วิธีดำเนินการ
รูปแบบการปลูก
1. ปลูกบนร่องสวน แต่ละแปลงปลูกไม่เกิน 3 แถว
2. ปลูกกลางแจ้งหรือปลูกใต้หลังคาพลาสติก แปลงปลูกกว้างประมาณ 1 เมตร แต่ละแปลงปลูก 2 แถว เว้นทางเดิน 50 เซนติเมตร
วิธีปลูก
เตรียมแปลงดินลึก 50 ซ.ม. ใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต 250 กิโลกรัม/100 ตารางเมตร ปุ๋ยโปแตสเซียม
ไนเตรท 60 ก.ก./100 ตร.ม. ปรับเนื้อดินให้ร่วนโดยใส่เปลือกถั่วปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกเก่าๆ 60 ก.ก./100 ตร.ม. แล้วนำต้นกุหลาบปลูกลงดิน กดดินรอบต้นให้แน่นเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้รากเจริญ แล้วรดน้ำตามทันที เพราะกุหลาบต้องการความชื้นสูง ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันถ้าสภาพดินชุ่มชื้นพอ ไม่ควรรดน้ำให้โดนใบ เพราะโรคที่อยู่ตามใบหรือกิ่งอาจ แพร่กระจายได้
ในระยะแรกของการปลูก ควรใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง ทุก 15 หรือ 30 วัน 1 กำมือ/ต้น โดยพรวนดินตื้น ๆ แล้วโรยปุ๋ยกระจายรอบ ๆ ต้น จากนั้นรดน้ำตาม เมื่อกุหลาบเริ่มให้ดอกควรใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมสูงควบคู่กันเพื่อเร่งดอก
การกำจัดวัชพืช
ใช้แรงคนเก็บถอนหรือใช้สารเคมีฉีดพ่น โดยระวังไม่ให้ถูกต้นหรือใบกุหลาบ
การขยายพันธุ์
นิยมทำ 3 วิธี คือ การตัดชำ การตอน และการติดตา การใช้ต้นพันธุ์จากการติดตาปลูกจะได้ระบบรากที่ดีและแข็งแรง แต่มีราคาแพง
การตัดแต่งกิ่ง
เมื่อตากุหลาบเริ่มแตควรเด็ดยอดเหนือใบสมบูรณ์ใบที่สอง เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อให้กิ่งกระโดงแตกตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มกุหลาบโปร่งและไม่สูงเกินไปควรตัดดอกกุหลาบในระยะที่ยังหุบแน่นที่สุดแต่สามารถบานได้เมื่อปักแจกันใส่น้ำธรรมดา และตัดในช่วงเช้าหรือเย็น ไม่ควรริดใบหรือหนามออก หลังจากตัดดอกแล้วนำไปแช่ในน้ำอุ่น อุณหภูมิ 41-43 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที เพื่อให้ดอกกุหลาบดูดน้ำได้เต็มที่
ก่อนที่จะนำกุหลาบส่งไปขายต้องมีการคัดเกรด ดังนี้
– เกรดพิเศษ ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ขึ้นไป
– เกรดเอ ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 50 เซนติเมตร
– เกรดบี ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 40 เซนติเมตร
– เกรดซี ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร
ดอกที่มีความยาวก้านดอกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถือว่าเป็นดอกตกเกรดหลังจากนั้น จึงนำมาเข้ามัดโดยจัดให้ส่วนบนของดอกเสมอกัน ห่อด้วยกระดาษและตัดก้านให้เสมอกัน จำนวนดอกในแต่ละมัดขึ้นอยู่กับขนาดดอกและความต้องการของตลาด
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด ปากคลองตลาด ร้านจัดดอกไม้สด
สถานที่ขอคำปรึกษา
กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2561-4879
สถานที่ฝึกอบรม
สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข้อแนะนำ
1. ควรมีการคลุมแปลงปลูกกุหลาบ โดยใช้วัสดุง่าย เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น เพื่อรักษาความชื้น อุณหภูมิ รวมทั้งเพิ่มความโปร่งของดินและป้องกันวัชพืช
2. การเก็บรักษาดอก มี 2 วิธี คือ
• นำไปแช่ในน้ำยารักษาสภาพดอกไม้ อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เก็บได้นาน 4-5 วัน
• ใส่กล่องรองด้วยพลาสติกเก็บไว้ในห้องเย็น อุณหภูมิ 0.5-3 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 1-2 สัปดาห์
3. ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบได้ที่ กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการ
เกษตร โทร. 0-2561-4879
สถานที่ฝึกอบรม
สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *