ปรับองค์กร ‘อัจฉริยะ’ ฝ่าวิกฤติ

ปรับองค์กร “อัจฉริยะ” ฝ่าวิกฤติ
ท่ามกลางสุญญากาศทางการเมืองในประเทศ ยังหาแสงสว่างไม่เจอ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเตรียมหาลู่ทางฝ่าวิกฤติครึ่งปีหลังให้ได้

จากงานมหกรรมอาหารและการกิน ที่เพิ่งจบงานเมื่อวันอาทิตย์ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีปัจจัยลบรุมเร้าอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าชมงานน้อยกว่าปกติ ทั้งๆ ที่มีผู้ออกร้านจำนวนมากพอสมควร

โดยปกติงานอาหารและเครื่องดื่ม นับว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในประเภทธุรกิจเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ มีอัตราความเสี่ยงน้อยและมีผู้ให้ความสนใจในธุรกิจนี้สูง จำนวนผู้ประกอบการเดิมที่มุ่งหน้าแสวงหาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาเพิ่มยอดขายจากธุรกิจเดิมของตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถมีโอกาสในการขยายตลาดในภาวะเศรษฐกิจฝืดได้

เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านตัวผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมา ดังนั้นการออกงานแสดงสินค้าในภาวะนี้ยังไม่สดใส และไม่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเริ่มต้น แต่ควรจะมาเดินดูและเก็บข้อมูลไว้ก่อน และเมื่อบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น จะสามารถเริ่มต้นได้ทันที แต่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่ขึ้นหลังเสือแล้วต้องมุ่งพัฒนาเพื่อให้องค์กรอยู่รอดให้ได้

การปรับเป็นองค์กรอัจฉริยะ คำว่า อัจฉริยะ คือ การมีความรู้และความสามารถมากกว่าปกติ หรือเก่งจริงและทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยทุนมนุษย์ในการสร้างสรรค์ ที่อาศัยทรัพยากรเดิมขององค์กรเพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของกระบวนการแรก คือ พลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ ผสมผสาน และกลั่นกรอง โดยใช้ทรัพยากรเดิมขององค์กรได้แก่ องค์ความรู้เดิม และองค์ความรู้ใหม่ ทักษะและรูปแบบความคิด ข้อมูลใหม่ และทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

เป้าหมายสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยการใช้ทรัพยากรเดิม คือ พลังความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ความคิดเข้าใจเชิงระบบ มุ่งลดต้นทุนแต่ได้มาตรฐานเดิม โดยกระบวนการ การประสานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การจะเป็นองค์กรอัจฉริยะได้นั้น ต้องพร้อมในด้านระบบข้อมูล โดยเป้าหมายหลักของข้อมูลภายในองค์กร ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานในยุค Information is Power เช่น ระบบบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง ระบบการให้บริการลูกค้า และประมวลผลระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลภายนอกองค์กร จากสื่อต่างประเทศ ผลวิจัยที่ทันสมัย

ในการหาข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเสี้ยวนาที จึงเป็นเรื่องยากในการที่เราจะต้องเผชิญกับภัยสงครามเศรษฐกิจ ความไม่ประมาท ต้องรับรู้สถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้วยการรับรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

โดยหลักการบริหารความเสี่ยงมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลใหม่ ภาระหน้าที่ใหม่ ระบบใหม่ และรูปแบบใหม่ เพียงแต่องค์กรอัจฉริยะใดที่สามารถค้นพบตัวเองที่แท้จริงว่าตัวเองเก่งจริงเรื่องใด ก็ให้มุ่งมั่นพัฒนาและชูจุดเด่นนั้นให้ชัดเจน จัดตั้งผู้ดูแลในการสนับสนุน และรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรร่วมสนับสนุน ถ้าพนักงานในองค์กรร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้องค์กรเป็นอัจฉริยะ ในการร่วมกันเอาใจใส่ ช่วยกันแสวงหาข้อมูล และเเสวงหาโอกาสธุรกิจเพื่อรักษาองค์กรให้อยู่รอดได้

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง สู่องค์กรอัจฉริยะ

เรียบเรียงโดย : ชุมพร สุขประสงค์ผล

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *