ปรับชีวิตกิน-ดื่มต้าน`โรคมะเร็ง'

ปรับชีวิตกิน-ดื่มต้าน`โรคมะเร็ง’
• คุณภาพชีวิต
วิจัยเผยมะเร็งสำคัญ 12 ชนิดสามารถป้องกันได้

กองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund : WCRF) เปิดเผยรายงานว่า การปรับแบบแผนการใช้ชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นด้วยการบริโภคอาหารและดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม พร้อมเสริมสร้างลักษณะนิสัยการออกกำลังกายอาจช่วยป้องกันการป่วยโรคมะเร็งจำนวนมาก หรือราว 78,748 คนจาก207,000 คนต่อปี

รายงานพบว่า 39% ของการป่วยมะเร็งสำคัญ 12 ชนิดสามารถป้องกันได้ผ่านแนวทางดังกล่าว ซึ่งรวมถึงมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ แต่ไม่รวมมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่ที่ทำให้เกิดมะเร็งสูงถึง 1 ใน 3 ของทั้งหมด

ทั้งนี้ มะเร็งลำไส้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์สำเร็จรูปและเนื้อแดง ขณะที่การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี้การบริโภคผักและผลไม้สดเพิ่มขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับอ่อนได้ ซึ่งพบว่ามีประชาชนต่ำกว่าครึ่งที่ตระหนักว่าการไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดมะเร็งได้ และ 1 ใน 3 ไม่รู้ถึงอันตรายของไขมันในร่างกายและอาหาร

อย่างไรก็ตาม การจะป้องกันการป่วยมะเร็งได้ขึ้นอยู่กับการมีลักษณะการใช้ชีวิตที่ดีในช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของวัยผู้ใหญ่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *