โภชนาการ : ประโยชน์ของข้าว และข้าวกล้อง

โภชนาการ : ประโยชน์ของข้าว และข้าวกล้อง

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวโลกมานานนับพันปี พลเมืองทั่วโลกรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก เพราะข้าวมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีแป้งในปริมาณที่สูงมาก จึงเป็นแหล่งให้พลังงานที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ข้าวยังมีสารอาหารอื่นๆ เช่น โปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนหลายชนิด มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัว มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินบีรวมจะมีมากเป็นพิเศษ มีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เช่น แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส ไนอาซีน ซีลีเนี่ยม แม็กนีเซี่ยม โครเมี่ยม เป็นต้น

จากการศึกษาค้นคว้าในห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ พบสารอาหารเพิ่มเติมในข้าวอีกหลายชนิด เช่น สารแกมม่าออไรซานอล โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และอื่นๆ อีกหลายชนิด แต่ข้าวที่มีสารอาหารดังกล่าวอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ ต้องเป็นข้าวกล้องที่มีจมูกข้าวและรำข้าวติดอยู่รอบเมล็ดในปริมาณที่มากเท่านั้น ข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดไม่มีจมูกข้าวและรำข้าวติดอยู่ จะไม่มีสารอาหารดังกล่าว จะเหลืออยู่แต่แป้งเท่านั้น

ข้าวที่ควรรับประทาน คือ ข้าวกล้องที่มีจมูกข้าวและรำข้าวติดอยู่รอบเมล็ดในปริมาณที่มาก จึงจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดี ส่วนข้าวขัดขาว ไม่ควรรับประทาน เพราะให้แค่พลังงานที่มาจากแป้งและน้ำตาล หากรับประทานต่อเนื่องกันนานๆ จะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเส้นเลือดตีบตัน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคอัมพฤกษ์ เป็นต้น
ลักษณะข้าวกล้องที่ควรซื้อ

ข้าวกล้อง คือข้าวที่สีเพียงครั้งเดียว โดยการกะเทาะเปลือกนอกออกเท่านั้น จะไม่มีการขัดสีเอาเส้นใยที่อยู่รอบๆ เมล็ดข้าวออกอย่างเด็ดขาด ดังนั้น การเลือกซื้อข้าวกล้อง จึงควรสังเกต ดังนี้

1. เมล็ดข้าวต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยแหว่งตรงปลายเมล็ดข้าว เพราะถ้ามีรอยแหว่ง แสดงว่า จมูกข้าวหลุดหายไปแล้ว ซึ่งจมูกข้าวนี้เองที่เป็นแหล่งรวมสารอาหารที่มากที่สุดในเมล็ดข้าวแต่ละเม็ด

2. สีของเม็ดข้าวเป็นสีขาวขุ่น อาจมีสีน้ำตาลปนอยู่บ้าง มากน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว บางครั้งอาจมีสีเขียวอ่อนๆ ติดอยู่ แสดงว่า เป็นข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ๆ เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวจึงยังติดอยู่ มิได้ถูกขัดสีทิ้งไป

3. เป็นข้าวที่แห้งสนิท ไม่มีความชื้น หรือขึ้นรา

4. บรรจุในถุงปิดสนิท มีแหล่งผลิตและราคาจำหน่ายที่ชัดเจน

5. การซื้อแต่ละครั้ง ควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับสมาชิกในครอบครัวที่จะรับประทานได้ 1 – 2 สัปดาห์

6. การเก็บรักษา เมื่อเปิดถุงใช้แล้ว ควรปิดถุงให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงสาบ หรือ หนู ลงไปแพร่เชื้อ

วิธีการหุงข้าวกล้อง

เพื่อให้ข้าวกล้อง ยังคงมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์มากที่สุด จึงขอแนะนำวิธีการหุงข้าวกล้องที่ถูกต้อง ดังนี้

1. การซาวข้าวกล้อง ควรซาว 1 – 2 ครั้ง เท่านั้น เพราะถ้าซาวหลายครั้ง วิตามินบางชนิดที่ละลายน้ำได้ จะสูญเสียไปกับการซาวข้าว

2. การหุงข้าวกล้องแต่ละครั้ง ควรหุงให้พอดีกับการรับประทานแต่ละมื้อ เมื่อหุงสุกให้ถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทันที และรับประทานให้หมดหม้อ เพราะวิตามินบางชนิด เมื่อถูกความร้อนจัดๆ นานๆ จะเสื่อมสลายทันที ยิ่งเสียบหม้อหุงข้าวอุ่นไว้หลายชั่วโมง หรือ อุ่นไว้ตลอดวัน วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดจะไม่เหลืออยู่เลย

ที่มา : Team Content www.thaihealth.or.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *