ประเภทและคุณสมบัติของก๊อกน้ำ

ประเภทและคุณสมบัติของก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำ นับวันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งชิ้นสำคัญของบ้านไปแล้ว ด้วยรูป
ลักษณ์ดีไซน์และราคาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทไปจนถึงแสนบาท นอกจากนี้ ก๊อกน้ำของ
แต่ละห้อง แต่ละจุดก็ไม่เหมือนกัน ก๊อกน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านต้องมี ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ใน
การใช้สอยแตกต่างกันไป โดยทั่วไปได้แบ่งประเภทก๊อกตามการใช้สอยไว้ 6 ประเภทคือ
1.ก๊อกเดี่ยว ใช้ทั่วไป เช่น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้
2.ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า มี 3 ชนิดคือ ก๊อกเดี่ยว ก๊อกผสมรูเดี่ยว และก๊อกผสมเซ็น
เตอร์
3.ก๊อกซิงค์ เป็นก๊อกสำหรับอ่างล้างจานในครัว หรือตามเคาน์เตอร์บาร์ มีให้เลือกแบบ
น้ำเย็นอย่างเดียวและแบบที่ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
4.ก๊อกอาบน้ำ และก๊อกน้ำที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ ประกอบด้วย ฝักบัว วาล์วเปิดปิด ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฝักบัวสายอ่อน ตัวก๊อกน้ำจะหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายฝักบัวบิดงอ
5.ก๊อกน้ำชำระ
6.ฟลัชวาล์ว เป็นก๊อกน้ำที่ใช้ประกอบกับโถส้วม และโถปัสสาวะ เป็นก๊อกที่ทำงานเกือบ
กึ่งอัตโนมัติ เมื่อเปิดน้ำโดยการเปิดฟลัช น้ำจะหยุดไหลเองโดยอัตโนมัติ
ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า ขอแนะนำก๊อกประเภทที่มีวาล์วภายในเป็น
เซรามิควาล์ว เพราะสามารถใช้งานได้ยาวนาน และที่สำคัญสามารถเปิดและปิดน้ำได้สนิทด้วย
ถ้ามีงบประมาณมากและต้องการใช้ก๊อกน้ำทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ควรเลือกก๊อกน้ำเซรา
มิควาล์วแบบเดี่ยวผสม ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของน้ำตามที่ต้องการให้อย่างรวดเร็ว และไม่เปลือง
น้ำ

คุณสมบัติทั่วไปของก๊อกน้ำที่มีคุณภาพ
1.ก๊อกน้ำทำจากทองเหลือง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี
2.ผิวเคลือบโครเมี่ยม มีลักษณะเป็นมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี
3.ซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อก จะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน ๆ ไม่รั่วซึมง่าย
4.หัวก๊อกของฝักบัว จะต้องหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายยางของฝักบัวบิดงอ
5.ก๊อกน้ำที่ดีมีระบบปิด-เปิดเพียงรอบเดียว เพื่อการประหยัดน้ำในตัว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *