ประเภทการคั่วเมล็ดกาแฟ

ประเภทการคั่วเมล็ดกาแฟ

การคั่วเมล็ดกาแฟ (Coffee Roast) หมายถึงการนำเมล็ดกาแฟดิบมาผ่านความร้อนหรือท่อไอน้ำร้อน
ภายในถังคั่ว โดยใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 120-300 องศาเซลเซียส ซึ่งการคั่วเมล็ดกาแฟแบ่งเป็น 3 แบบ

1. การคั่วอ่อน (Light Roast)
หรือเรียกอีกอย่างว่า Cinnamon Roast หรือ Light Chololatetan
เป็นการคั่วแบบอ่อนที่สุด โดยเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปานกลาง และไม่มีน้ำมันเกาะติดเมล็ดกาแฟ
การคั่วแบบนี้จะให้ความ เป็นกรดสูง และมีความเข้มน้อย การคั่วแบบนี้
ได้แก่ Blue Mountain, Mocca Coffee

2. การคั่วกลาง(Medium Roast หรือ
C ity and Full City Roast)
เป็นการคั่วเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้น
กว่าสีอบเชย โดยจะเห็นเมล็ดกาแฟมีลักษณะ เป็นผิวมันเหมือนผ้าแพร
แต่ยังไม่มีน้ำมันเกาะติด ซึ่งการคั่ว แบบนี้ ได้แก่ American Coffee,
Irich Coffee, Java Coffee, Bracilian Coffee

3. การคั่วแบบเข้ม (Dark Roast)
เป็นการคั่วแบบที่เข้มขึ้นโดยสีของเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียวอมเทา
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ จนถึงน้ำตาลดำ เมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันเกาะติด
ตั้งแต่ค่อนเมล็ดกาแฟจนถึงทั่ว เมล็ดกาแฟ ซึ่งมีการคั่วจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
เช่น Vienna Roast, Italian Roast (Espresso), French Roast
อุณหภูมิที่ใช้ 250-300 องศาเซลเซียส

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *