ประวัติของเฟียร์กัล ตอน 1

เฟียร์กัล ตอน 1 ประวัติ

เฟียร์กัล ควินน์(Feargal Quinn) เกิดในกรุงดับลินเมื่อปี ค.ศ. 1936 สำเร็จการศึกษาด้านพาณิชยศาสตร์จาก University College, Dublin
ครอบครัวของเขาประกอบอาชีพค้าปลีกด้านอาหารมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ บิดาของเขาคือ เอมอนน์ เฟียร์กัล ( Eamonn Feargal) เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจร้านค้าของชำแบบลูกโซ่ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงทศวรรษที่ 1940 หลังจากนั้นได้มาจับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยสร้างค่ายพักวันหยุดแถบชายทะเล และที่นี่เองที่เด็กวัยรุ่นนาม เฟียร์กัลป์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจเป็นครั้งแรก
เฟียร์กัลมีความมั่นใจว่าการค้าปลีกกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หลังจากที่เขาได้พบเห็นและสังเกตการณ์จากการเดินทางท่องยุโรป เขาตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องเป็นผู้นำการปฏิรูปค้าปลีกในไอร์แลนด์และสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้นมาให้ได้
เฟียร์กัลป์เปิดร้านครั้งแรกของเขาที่มีพื้นที่เพียง 200 ตารางเมตร มีพนักงาน 8 คน ( ปัจจุบันซูเปอร์ ควินน์มีพนักงานมากว่า 2000 คน และมีพื้นที่ขายมากกว่า 30000 ตารางเมตร อีก 5 ปีต่อมาเขาเปิดร้านแรกที่กรุงดับลินซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปข้างหน้า และกลายเป็นผู้นำในการค้าปลีกแบบสะดวกซื้อครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตใจกลางเมืองและปริมณฑลของดับลิน
ในเวลาไม่นาน Superquinn ก็สร้างชื่อเสียงของตนในฐานะผู้ริเริ่มสร้างนวัตกรรมและธุรกรรมใหม่ๆมาตลอด เป็นผู้นำแนวคิดทำขนมปังอบในร้าน ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ว่าที่นี้ขายขนมปังที่สดใหม่แบบกรุ่นจากเตาจริงๆ เพราะได้เห็นการอบขนมปังต่อหน้าตนเอง
ปรัชญาการค้าปลีกของเฟียร์กัลป์ ควินน์ อีกประการหนึ่งที่เกิดตามมาก็คือ เขาเน้นในเรื่องบริการลูกค้าโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาความใกล้ชิดกับลูกค้า และสร้างองค์กรให้พยายามมองสรรพสิ่งจากสายตาของลูกค้า
เขามีความคิดที่ฝังแน่นอยู่ว่าการทำงานควรทำด้วยความสนุกดังที่เขานำมาเล่าในหนังสือเล่มนี้
วิธีการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆของเขา แม้จะดูคล้ายเป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าชื่นชม ทว่าภายในลึกเปี่ยมไปด้วยเป้าหมายที่จริงจังและเคร่งเครียด งานที่เขาถือว่าสำคัญที่สุดคือ การใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งเขาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและคนที่ทำธุรกิจทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ลักษณะที่โดดเด่นของซูเปอร์ควินน์เมื่อเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาเก็ตอื่นๆคือ จำนวนพนักงาน
เฟียร์กัลป์ ควินน์ มีความเชื่อมาตลอดว่าลูกค้าต้องการบริการส่วนบุคคลในระดับที่สูงมากและต้องเป็นบริการที่ทำให้โดยมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร การลงทุนทางด้านบุคคลให้ผลตอบแทนในแง่การเพิ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้จ่ายต้นทุนของการเพิ่มพนักงานนั่นเอง จากการทุ่มเทของเขาทำให้ไอร์แลนด์เป็นที่รับรู้กันไปทั่วโลกว่า คือ แหล่งกำเนิดของความคิดริเริ่มในวงการค้าปลีก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *