ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 10 การค้าที่ดิน (ยกเลิก)

ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 10 การค้าที่ดิน (ยกเลิก)

มาตรา 101 (ยกเลิก)
มาตรา 102 (ยกเลิก)
หมายเหตุหมวด10 มาตรา 101 และ มาตรา 102 ยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.ที่ดิน (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2551

ที่มา : http://www.kodmhai.com/m2/m2-1/m1-101-102.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *