ประตู-หน้าต่างกับทิศทางของลม

ประตู-หน้าต่างกับทิศทางของลม

หน้าร้อน อากาศร้อนเหลือเกิน ค่าไฟก็พุ่งกระฉูดเพราะปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นทำให้คุณต้องร้อนทั้งกาย ร้อนทั้งใจ บางครั้งการหันมาหาการแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ การเปิดช่องเพื่อรับลมสามารถทำให้ร้อนคลายได้

แต่ก่อนอื่น ถ้าคุณอยากให้ลมที่พัดนั้นพาเพื่อนน่ารัก ๆ อย่างความเย็นเข้ามาเยี่ยมบ้านของคุณแทนที่จะพาเพื่อนจิ๊กโก๋อย่างความร้อน คุณต้องปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านก่อน อาจจะเป็นร่มไม้ ไม้พุ่มหรือสระน้ำก็ได้ แต่สิ่งที่ตามมาด้วยจะเป็นความชื้น คุณจึงต้องหาทางให้มีช่องระบายความชื้นออกเพื่อบ้านจะได้อยู่สบาย

แต่คุณต้องใส่ใจกับทิศทางของประตู หน้าต่างและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วย ถ้าจะใช้ประโยชน์จากลม ถ้าบ้านของคุณไม่มีการเปิดหน้าต่างให้ลมออกก็จะไม่มีกระแสลมพัดผ่านเข้าไปเลย การไหลเข้าออกโดยตรงจะให้ผลดีที่สุดต่อการไหลของอากาศ ดังนั้น จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ไว้ในอาคารต้องพิจารณาแนวการไหลของอากาศด้วย

ถ้าคุณวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่อยู่นอกแนวการไหลของอากาศ จะไม่ทำให้แนวการไหลเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าวางไว้ในแนวการไหลของอากาศจะทำให้มีอากาศระบายน้อยลง ห้องที่อยู่ในตำแหน่งถัดจากห้องแรกที่อากาศไหลผ่านมาแล้วจะทำให้เกิดการพัดผ่านระบายอากาศไม่เพียงพอ

การวางเฟอร์นิเจอร์ขวางทางลมผ่านจะทำให้เกิดบริเวณอับลมและร้อน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนการไหลของกระแสลมและลดจำนวนแรงลมด้วย ที่ผนังกั้นห้องจึงต้องมีบานเปิด เช่น ประตู บานเกล็ด แรงลมจะมากที่สุดเมื่อช่องเปิดทางลมเข้าและทางลมออกอยู่ตรงกันและไม่มีเครื่องกีดขวาง อาคารแคบตื้นจะมีทางระบายลมที่ดีกว่าอาคารลึก

การปลูกต้นไม้บริเวณใกล้อาคารจะมีผลต่อการไหลของกระแสลม ถ้าปลูกต้นไม้เหนือลมโดยไม่ให้บังกระแสลมที่จะพัดเข้าสู่อาคาร จะสามารถช่วยเพิ่มความเร็วลมได้ แต่สำหรับการปลูกในด้านทางลมออกของอาคาร จะมีผลต่อกระแสลมเพียงส่วนน้อยหรือไม่มีเลย

ขนาดของช่องเปิดรับลมเข้าออกก็สำคัญ ถ้ามีช่องลมเพียงข้างเดียว ลมจะไม่เข้าบ้าน ถ้าช่องลมเข้าเล็ก ช่องลมออกใหญ่จะทำแรงลมเข้ามาในบ้านสูงขึ้นในทางกลับกันถ้าช่องลมเข้าใหญ่แต่ช่องออกเล็ก แรงลมที่เข้ามาในบ้านก็จะต่ำลง

ส่วนตำแหน่งของช่องลมนั้นถ้าทั้ง 2 ช่องอยู่ตรงกันในที่สูง บ้านจะค่อนข้างอับลม แต่ถ้าวางตำแหน่งช่องลมไว้ตรงกันที่บริเวณกึ่งกลาง จะทำให้ลมที่เข้ามานั้นมีปริมาณมากที่สุด แต่ถ้าช่องลมเข้าอยู่ต่ำกว่าช่องลมออก แบบนี้ลมที่พัดเข้ามาจะสร้างความเย็นสบายให้มากที่สุด

เห็นไหมว่าบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้ใส่ใจมากนักกลับมีผลต่อความเป็นอยู่มากมายเพราะอย่าลืมว่าเมืองไทยของเราค่อนข้างอบอ้าวตลอดทั้งปี ถ้ามีลมพัดพาเข้ามาในบ้านบ้างก็คงจะสร้างความสุขใจในชีวิตได้ไม่น้อย แถมเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *