ประกันสังคมอ้าแขนรับแท็กซี่ สมทบเงินน้อย-คุ้มครองเพียบ

ประกันสังคมอ้าแขนรับแท็กซี่ สมทบเงินน้อย-คุ้มครองเพียบ

ประกันสังคมเอาใจแท็กซี่ พร้อมผลักดันเข้ากองทุนประกันสังคมจ่าย 432 บาทต่อเดือน แต่ได้คุ้มครองสารพัด
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขา ธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวในงานรับฟังความคิดเห็นการขยายฐานการคุ้มครองประกันสังคม โดยมีกลุ่มสหกรณ์ รถแท็กซี่ 30 สหกรณ์เข้าร่วม ว่า ประกันสังคมเตรียมแก้ไขกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ให้บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีนายจ้างเข้าสู่การประกันสังคม โดยจะเปิดรับกลุ่มอาชีพที่มีองค์กรรองรับ หรือเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 3 เดือน และพร้อมที่จะประกาศได้เพื่อเป็นของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ (1 พ.ค.)

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว. แรงงาน ซึ่งจะขยายไปกลุ่มอาชีพมัคคุเทศก์ (ไกด์) คนทำงานในบ้าน และกลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกระกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ขึ้นกับกลุ่มอาชีพใดจะมีความพร้อมก่อน
เบื้องต้นอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนอยู่ที่ 432 บาทต่อเดือน หรือ 5,184 บาทต่อปี (คิดเป็น 9% จากฐานเงินเดือนเฉลี่ย ต่ำสุด 4,800 บาทต่อเดือน) โดยได้รับสิทธิการคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ เหมือนผู้ประกันตนมาตรา 39

นอกจากนี้ หากจะตัดสิทธิการคุ้มครองการรักษาพยาบาลอัตราเงินสมทบก็ลดลง 0.88% โดยไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แทนได้ โดยเงินสมทบจะเหลือ 300 บาทต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนด้วย 1-2% หรือรายละ 48-96 บาทต่อเดือน ซึ่งหากกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งมีสมาชิก เข้าร่วมประกันสังคม 6 หมื่นคัน รัฐบาลจ่ายประมาณ 2.8-5.76 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 33.6-69.12 ล้านบาทต่อปี
นายเดโช เอี่ยมชีรางกรู ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์รถแท็กซี่ต่างๆ ได้เสนอจ่ายเงินสมทบเป็นรายปีๆ 1,000 บาท หรือรายเดือนละ 100 บาท เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอนและต้องการรับสิทธิคุ้มครองเท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทุนประกันสังคมแบ่งกำไรมาช่วยเหลือ หรือให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือจ่ายเงินสมทบให้

ที่มา : http://www.posttoday.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *