ปภ.แนะเด็กโดยสารรถสาธารณะและเรืออย่างปลอดภัย

ปภ.แนะเด็กโดยสารรถสาธารณะและเรืออย่างปลอดภัย
วันที่ : 17/05/2010

ปภ. : ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดภาคเรียน เด็กส่วนใหญ่มักเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือเรือในการเดินทางไปโรงเรียน โดยการเดินทางมักเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ประกอบกับการจราจรที่คับคั่งจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะเด็กให้เรียนรู้วิธีโดยสารรถสาธารณะและเรืออย่างปลอดภัย ดังนี้

รถประจำทาง ให้ยืนรอรถบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง ไม่ยืนใกล้อยู่ริมฟุตบาต เพราะอาจถูกรถยนต์หรือรถประจำทางที่เข้ามาเทียบท่าเฉี่ยวชนได้ เมื่อรถเข้ามาจอดเทียบท่า ให้รอจนรถจอดสนิทก่อน

ค่อยเดินขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกันขึ้นลงรถ เพราะอาจพลัดตกจากรถได้ หลีกเลี่ยงการยืนบริเวณประตูและบันไดทางขึ้นลงรถ เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกจากรถหรือถูกประตูหนีบ รวมถึงห้ามยื่นศีรษะ แขนหรืออวัยวะออกนอกตัวรถอย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนจากรถคันอื่น

รถไฟฟ้า ให้รอรถบริเวณชานชลาหลังเส้นเหลืองและไม่หยอกล้อเล่นกันอย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงที่จะพลัดตกลงรางรถไฟฟ้าและอาจถูกรถที่เข้ามาเทียบท่าเฉี่ยวชนได้ เมื่อรถไฟฟ้าจอดเทียบชานชลาให้เดินเข้าขบวนรถอย่างเป็นระเบียบ หากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนประตูปิด ให้หยุดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไป ห้ามรีบเดินเข้าในขบวนรถเพราะอาจโดนประตูอัติโนมัติกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ กรณีทำสิ่งของตกหล่นบริเวณรางรถไฟ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี และห้ามลงไปเก็บสิ่งของเองอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ยืนกีดขวางบริเวณประตู และจับเสา ห่วง หรือราวขณะที่ยืนโดยสารรถไฟฟ้าเรือ ให้ยืนรออยู่บนฝั่งหรือท่าเทียบเรือ หลีกเลี่ยงการยืนรอบนโป๊ะที่มีคนเป็นจำนวนมาก เพราะโป๊ะ

อาจรับน้ำหนักไม่ไหวและพลิกคว่ำได้ รอให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงเรืออย่างระมัดระวังและนั่งบริเวณที่จัดไว้เท่านั้น ไม่นั่งบริเวณกาบเรือ เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกจากเรือ หากเรือพลิกคว่ำหรือพลัดตกจากเรือ ควรตั้งสติให้มั่นแล้วว่ายน้ำออกห่างจากเรือและใบพัดเรือ ถอดเสื้อผ้าหรือทิ้งสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักทำให้จมน้ำ และหาสิ่งของหรือวัตถุที่ลอยน้ำยึดเกาะไว้ เพื่อช่วยในการพยุงตัว รอการช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขึ้นลงรถโดยสารสาธารณะก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะไม่คาดคิด เพราะจะทำให้เหลือมือเพียงข้างเดียวในการยึดจับราวรถ หากผู้ขับขี่เบรกอย่างกะหันทันอาจเสียหลักและพลัดตกจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือขณะยืนและขึ้น-ลงรถโดยสารสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการคุยโทรศัพท์ เช่น แฮนด์ฟรี สมอลทอล์ค บลูทูธ เป็นต้น

การเรียนรู้วิธีโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัย นอกจากจะช่วยสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและลดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *