บุญเกียรติ โชควัฒนา

บุญเกียรติ โชควัฒนา
“กับแนวความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”

โดย ….พรเทพ สิงห์ธวัช : 1/9/46

สืบเนื่องมาจากการเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวของนายห้างเทียม โชควัฒนา ในอัตตชีวิตประวัติของท่านบางส่วน กับแนวความคิดและชีวิตการทำงานของท่าน …สิ่งที่เกี่ยวเนื่อง …สิ่งที่ผูกพัน…สิ่งที่เป็นมรดกทางแนวความคิดที่ถูกปลูกฝัง, ถูกถ่ายทอดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม บุคคลที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้คือ “คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา” บุตรชายคนที่ 8 ของนายห้างเทียม ที่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ที่ก้าวมาสู่ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการค้า ทางธุรกิจที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอด กับกาลเวลาที่ถูกสั่งสมอันยาวนาน และสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็น “ตัวกระตุ้น และตัวเร่ง” ให้สหพัฒนพิบูลเข้าสู่การปรับเปลี่ยนด้วยแนวความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
จากร้านโชห่วยเล็กๆ แถวๆ เยาวราช กับการก่อกำเนิดของร้าน “เฮียบเซ่งเซียง” เมื่อปี พ.ศ.2485 ของนายห้างเทียม โชควัฒนา ซึ่งกลายเป็นรากฐานหรือปฐมบทที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่ง “สหพัฒนพิบูล” หรือสหกรุ๊ปที่มีกิจการและบริษัทในเครือมากกว่า 200 กว่าบริษัท มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน มียอดขายปีละไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทในปัจจุบัน
ยุคที่มีการแข่งขัน ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ทุกอย่างมีการขับเคลื่อนในตัวของมันเองตลอดเวลา ผสมกับการที่เป็นนายห้างนักคิด คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ค้นพบคัมภีร์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบทเรียนบทใหม่ที่ผลัดโฉมหน้า “สหกรุ๊ป” ในทศวรรษใหม่ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บุคคลิกของคุณบุญเกียรติไม่แตกต่างจากนายห้างเทียมเท่าใดนั้น …ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น …การได้ยิน ได้ฟัง การรับรู้และการถูกถ่ายทอด คือ “หลักคิด” ที่นำไปสู่ขบวนการปฏิบัติได้ในเชิงบูรณาการ การที่เป็นคนที่คิดในเชิงบวก คือการมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างจะมองสนุกไปหมด …ยิ่งคิดยิ่งสนุก
คุณบุญเกียรติ จะคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปทางคาถาที่ทำให้คนมองโลกในแง่ดี คือ ไม่กลัว, ไม่เหนื่อย, ไม่ท้อ, ไม่มีปัญหา, ไม่ยากและไม่เครียด จากแนวความคิดเช่นนี้เลยทำให้มีความรู้สึกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ทุกอย่างเริ่มต้นจาก วิธีคิด วิธีทำ และวิธีติดตามผล ในหลักที่คุณบุญเกียรติพูดถึงก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของคน เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่กับคน กระบวนการสู่ความสำเร็จ คือ การทบทวน ประสบการณ์ที่ผ่านมา การทำความเข้าใจในสภาพปัจจุบันและการค้นหาอนาคตใหม่ให้กับกิจการ กับคำว่า “MOP”
1. ภารกิจ (MISSION)
2. วัตถุประสงค์ (OBJECTION)
3. นโยบาย (POLICY)
ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกัน มีเป้าหมาย ให้สำเร็จได้ในระยะเวลาที่เรากำหนดให้ได้ ในแผนของการทำงานจริง กับขบวนการทางความคิดที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกเสียก่อน เช่น ความมุ่งมั่น ความมั่นใจ การคิดในเชิงบวก การไม่กลัว และการทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ว่าทำอะไรมาบ้างแล้ว กำลังทำอะไรอยู่ และยังไม่ได้ทำอะไร ทุกอย่างต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน มันถึงจะทำให้เกิดกระบวนการทางความคิด นำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาตัวเอง การที่คุณบุญเกียรติได้ยิน ได้ฟัง การซึมซาบ และการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วม 30 ปี …คุณบุญเกียรติได้กลั่นหลักคิดในการทำงานเอาไว้ ดังนี้
1. การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่เพราะตัวของเราเองทั้งนั้น
2. เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
3. คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น (ดร.เทียม)
4. หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดบ้าง (ดร.เทียม)
5. ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่นจงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
6. คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
7. ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากๆ
8. คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
9. จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอ จงหาความสามารถของเขาให้พบ
10. คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
11. เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ (ดร.วิพันธ์)
12. ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
13. จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
14. หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
15. รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร (ดร.เทียม)
16. คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
17. รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
18. อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
19. การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขันต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
20. ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
21. อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
22. ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเราจงยินดีและไม่ปฏิเสธ
23. ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับนำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
24. Information Observation Impression Evaluation Decision Conclusion Creation Action (กระบวนความคิดครบวงจร)
25. การทำงานเป็นทีมได้ดีต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
26. ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดี จงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
27. เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
28. ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม (ดร.เทียม)
29. ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด (ดร.เทียม)
30. จงยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าจะเป็นผู้รับ (ดร.เทียม)
31. ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน (ดร.เทียม)
32. ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเอง เข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
33. จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
34. ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ
35. ช่วยตัวเราเองก่อน แล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
36. ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
37. ทำงานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคน
38. เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้ (We cannot change yesterday but we can make better tomorrow)
จากหลักการและแนวความคิดหรือ “หลักคิด” ที่คุณบุญเกียรติได้กลั่นกรอง ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตัวท่านเอง และสิ่งที่ถูกถ่ายทอดจาก นายห้างเทียม ทั้ง 38 ข้อ เป็นหลักคิดในเชิงปรัชญา เป็นมรดกทางความคิด เป็นคุณูปการแก่ผู้คนได้อย่างดี
ชายวัย 56 ปี ที่ดูสดใส กับความสุขที่ให้กับคนรอบข้าง …ดูเป็นคนใจดี …เรียบง่ายกับวิถีการคิดที่ไม่หยุดนิ่ง …สิ่งที่ถูกถ่ายทอดเป็นมุมมองในเชิงปรัชญาที่สามารถใช้กับวิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานได้อย่างดีทีเดียว เหมือนกันแต่แตกต่างกันกับนายห้างเทียม คือเหมือนกันในหลักการคิด แต่แตกต่างกันในวิธีการปรับเปลี่ยนในการทำงาน คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นคนที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *