บุคคลที่ไม่เจริญ

บุคคลที่ไม่เจริญ
มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เขียนถึงคนกลุ่มหนึ่งในองค์กรที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวก Jerks หรือ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็น พวกตัวป่วน ผู้ที่น่ารังเกียจ หรือบุคคลที่ไม่เจริญ โดยคนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมที่สร้างความท้อแท้ หดหู่ เสียกำลังใจ รู้สึกถูกดูถูก ฯลฯ โดยคนเหล่านี้จะชอบพูดจาหรือมีพฤติกรรมที่ดูถูกผู้อื่น การข่มขู่ผู้อื่น การนำข้อด้อยของผู้อื่นมาล้อเลียน การขัดจังหวะอย่างขาดมารยาท ฯลฯ ซึ่งเราจะพบคนกลุ่มนี้ได้ในองค์กรทั่วๆ ไป โดยเฉพาะบางครั้งคนเหล่านี้ ก็ต้องกลายมาเป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของเรา
ซึ่งจริงๆ แล้ว ผลกระทบจากคนกลุ่มนี้มีมากแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับ นั้นคือ ทั้งทำให้ผู้อยู่ขาดกำลังใจหรือความกระตือรือร้นในการทำงาน นำไปสู่อัตราการลาออกที่สูง ทำให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหาย และไม่สามารถดึงดูดคนเก่งและคนดีเข้ามาทำงานได้
คำถามที่ฝากท่านผู้อ่านไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็คือถ้าองค์กรของท่านมีคนประเภทนี้อยู่ ท่านจะทำอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลเหล่านี้เป็นดาวดวงเด่น หรือมีฝีมือการทำงานที่เป็นเลิศ หรือ ถ้าให้พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าพนักงานคนหนึ่งของท่านเป็นคนทำงานที่เก่ง แต่มีนิสัยที่ไม่ดี และทำให้คนรอบข้างรังเกียจหรือไม่อยากจะทำงานด้วย ท่านจะทำอย่างไร? ท่านผู้อ่านจะเลือกรักษาคนเหล่านี้ไว้เนื่องจากความเก่งในการทำงาน หรือเข้าไปตักเตือนบุคคลเหล่านี้ และเสี่ยงกับการทำให้คนประเภทนี้ไม่พอใจ หรือปล่อยคนเหล่านี้ไป?
สิ่งที่พบในองค์กรบางแห่งในต่างประเทศคือ เขาจะหาทางป้องกันไม่ให้มีคนเหล่านี้ปรากฏขึ้นในองค์กร แทนที่จะมาแก้ไขภายหลังครับ มีอยู่องค์กรหนึ่ง (ชื่อบริษัท Success Factors ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว บริษัทหนึ่ง) เขียนเป็นเหมือนกับปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรไว้เลยครับ ความสำเร็จที่ผ่านมาขององค์กรนั้น เกิดขึ้นจากการ “employing no jerks” โดยที่บริษัทนี้เขาได้เขียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติสิบสี่ข้อสำหรับพนักงานเข้าใหม่ทุกคนไว้ครับ
โดยแนวปฏิบัติทั้งสิบสี่ข้อนั้นเหมือนกับเป็นข้อตกลงที่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนเขาทำไว้กับบริษัท โดยข้อตกลงข้อสุดท้ายเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่า “I will be a good person to work with, not be a jerk” นั้นคือ “ฉันจะเป็นคนดีที่น่าทำงานด้วย และไม่เป็นตัวป่วนหรือบุคคลที่น่ารังเกียจในที่ทำงาน” เรียกได้ว่าบริษัทนี้เขาพยายามหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ เพื่อไม่ให้มี Jerks มานั่งทำงานที่บริษัทเขา
Robert Sutton ที่เขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับการจัดการกับพวก Jerks เหล่านี้ไว้เยอะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในองค์กรนั้นเราไม่ควรแยกผลการทำงาน (Performance) กับพฤติกรรมต่อผู้อื่น (Treatment of others) จากกัน มิฉะนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีพวก Brilliant Jerk หรือพวกที่ทำงานเก่งแต่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ปรากฏขึ้นในบริษัท และดังที่ได้ระบุไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว คนกลุ่มนี้สร้างความเสียหายให้กับองค์กรโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้น เวลาจะประเมินบุคลากรในบริษัทก็ควรจะดูทั้งในเรื่องของผลงานและพฤติกรรมไปควบคู่กัน ถ้าพบว่าบุคลากรเริ่มมีปัญหาด้านพฤติกรรม และเริ่มทำตัวเป็น Jerks บุคคลผู้นั้นก็ควรได้รับการตักเตือน และให้โอกาสในการปรับปรุงพฤติกรรม แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นได้ ผู้บริหารก็ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารทุกแห่ง ก็คือต้องทำตามที่พูดด้วยครับ เนื่องจากองค์กรหลายแห่งอาจจะมีนโยบายพวกนี้ไว้ แต่ถึงเวลาจริงๆ Jerks พวกนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ได้ เนื่องจากผู้บริหารยังเสียดายฝีมือของคนเหล่านี้ ซึ่งก็ทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆ สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไป
มีบริษัทอยู่แห่งหนึ่งชื่อ Plante & Moran ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดของวารสาร Fortune ติดต่อกันมาเก้าปี ที่บริษัทแห่งนี้เขาได้ตั้งเป้าหมายการทำงานของบริษัทไว้ว่าเป็น “jerk-free” ครับ และที่สำคัญ ก็คือถ้าพนักงานคนใดเริ่มทำตัวน่ารังเกียจหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น พนักงานผู้นั้นก็จะได้รับการตักเตือนและจัดการอย่างจริงจัง
มิฉะนั้น กฎหรือเป้าหมายที่เขียนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ และถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่ในบริษัทได้อย่างรุ่งเรือง ผลที่ตามมาก็คือ จะทำให้มี Jerks มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกคนรู้สึกว่า ทำตัวแบบนั้นแล้ว ไม่เห็นมีใครว่าอะไร แถมยังทำให้เป็นที่เกรงกลัวของบุคคลรอบข้าง ท่านผู้อ่านอาจจะลองสังเกตดูนะครับ จะพบว่าการเป็น Jerks นั้น ถือเป็นโรคติดต่อเหมือนกันนะครับ นั้นคือถ้าใครคนหนึ่งเป็นแล้ว มักจะทำให้คนรอบข้างเป็นตามไปด้วย ดังนั้น ต้องอย่าลืมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับ
ท่านผู้อ่านอาจจะต้องเริ่มในการคัดกรองบุคคลเหล่านี้ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้าทำงานเลยนะครับ บริษัทหลายแห่งเขาจะมีนโยบายการจ้างคน โดยดูจากทัศนคติเป็นหลัก เช่น กรณีของ Southwest Airlines ที่ผู้สมัครคนหนึ่งพูดจาไม่ดีกับพนักงานต้อนรับ ผลปรากฏว่าผู้สมัครคนนั้นไม่ต้องเสียเวลาสัมภาษณ์เลยครับ
จริงๆ เรื่อง Jerks นี้ ยังมองได้ในอีกมุมหนึ่งนะครับ สมมติท่านเป็นพนักงานสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรแห่งหนึ่ง แล้วท่านพบว่าบุคคลในองค์กรดังกล่าวเป็นพวก Jerks ท่านจะเลือกเข้าไปทำงานที่องค์กรแห่งนี้หรือไม่? เชื่อว่าถ้าท่านผู้อ่านมีโอกาสก็คงไม่เลือกนะครับ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *