บางสิ่งของสมุนไพรกับการรักษาในสายธรรมชาติำบำบัด

บางสิ่งของสมุนไพรกับการรักษาในสายธรรมชาติำบำบัด
โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
เรียบเรียงโดย ปุญโญ มีบรรจง

หลักในการบำบัดรักษาโรค สิ่งที่จำเป็นก็คือ การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีธาตุหลัก และรอง ครบทุกตัว และมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งปฏิกูล (ของเสีย) ออกจากร่างกาย รวมถึงสามารถฟื้นฟู
ทุกอวัยวะทุกระบบในเวลาเดียวกัน

การใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ หรือ ยาแผนปัจจุบันก็ตาม จะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ให้ตัวยาที่มีคุณสมบัติ ยับยั้ง (Inhibit) ควบคุม (Control) รักษาอาการ หรือโรค เป็นโรค ๆ ไป โดยมองเหตุความเจ็บป่วยของร่างกายเป็นจุดเฉพาะที่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าป่วยเป็นไข้ ก็จะมองไปที่อุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้น แล้วให้ตัวยาไปกำจัดควบคุม ยับยั้งสาเหตุของอาการไข้นั้น ๆแต่แนวทางในการบำบัดสุขภาพของตะวันออกนั้น จะมองภาพรวมทั้งหมดของร่างกายผู้ป่วยนั้น ทำให้ต้องพิจารณาไปถึงว่า ผู้ป่วยอาจมีความอ่อนแอที่ตับ ไต หรือ อวัยวะอื่น ๆร่วมด้วยหรือไม่ ดังนั้นการให้ตัวยาที่เข้มข้น (เข้มข้น หมายถึงการมีปริมาณสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าที่ร่างกาย
ปกติต้องการ)

ดังนั้นไม่ว่าจะมาจาก ธรรมชาติ หรือ สารสังเคราะห์ ย่อมมีผลกระทบต่ออวัยวะดังกล่าวแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อย

ดังนั้นการบำบัดจึงไม่ได้เน้นว่า ผู้ป่วยจะต้องหายเพียงอย่างเดียว แต่จะมองไปที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนอื่น ๆ ด้วย

ดังนั้นถ้าให้สารอาหารที่เป็นพืชผักธรรมชาติที่มีสารอาหารครบทุกตัว ในปริมาณที่เป็นกลาง คือ ค่อย ๆให้ ร่างกายจะค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนั่นเมื่อร่างกายสร้างกลไกการบำบัด จนสำเร็จได้นั้น น่าจะปลอดภัยกว่า และยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนปกติเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า สมุนไพรไม่มีประโยชน์เพียงแต่ต้องรู้จักนำมาใช้อย่างพอเหมาะ ซึ่งถ้าหากมากเกินไป สมุนไพรก็ไม่ต่างไปจากการใช้ยาอย่างแน่นอน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *