บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

ในช่วงเวลาที่พนักงานเติบโตก้าวหน้าไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร เราคงเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่า “ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว”
ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการเช่น ต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายสูงขึ้น ต้องบริหารทั้งเรื่องงานและเรื่องคน โดยเรื่องงานที่ทำนั้นก็มีความสลับซับซ้อนขึ้นแถมยังต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น
ส่วนเรื่องการบริหารคนก็มีหลายเรื่องที่น่าปวดหัว เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าท่านเป็นผู้บริหารรุ่นเก่า (Baby Boomer Generation) ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่ (Generation X, Generation Y) ดูเหมือนบริหารยากขึ้น รวมๆ แล้ว จึงรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กับการเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบัน
การที่ผู้บริหารรุ่นเก่าจะเข้าใจและสามารถบริหารพนักงานรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่นนั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด
หากเราศึกษาและทำความเข้าใจความคาดหวัง ค่านิยม วิถีชีวิต และแรงจูงใจของพนักงานรุ่นใหม่ ตามที่มีผู้รู้ได้ศึกษาและให้คำแนะนำไว้ ซึ่งพอจะสรุปประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้
1.ต้องให้งานที่ท้าทายมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะ Gen X ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และชอบแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์
2.ให้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนในยุคที่สามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่หลากหลาย เช่น อาจโทรศัพท์ในขณะที่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นไม่ควรมองว่าเป็นคนจับจด
3.ในการมอบหมายงาน ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่า ทำอะไร เมื่อไร แต่ต้องบอกภาพรวมเหตุผล และความสำคัญของงานนั้นๆ เพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสำคัญต่องานดังกล่าว
4.การใช้อารมณ์ความรู้สึกกับคนรุ่นใหม่ในการสร้างความผูกพันต่องานมีบทบาทสำคัญเพราะเขาจะรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ การรับฟัง เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
5.การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุก มีสีสัน มีชีวิตชีวา ซึ่งในบางครั้งต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับผู้บริหารบ้าง
นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจเพิ่มเติมว่าผู้บริหารที่ Gen Y ชื่นชอบนั้น ควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ เป็นคนที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นคนรู้จริงในงาน และคิดเป็นระบบ ไม่ถือตนว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่สั่งการ แต่ควรมีบทบาทในฐานะเป็นครู เป็นพี่เลี้ยงในการสอนงาน และที่สำคัญต้องเข้าใจและเคารพในวิถีชีวิต ค่านิยม วิธีคิดที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ด้วย
ท่านอยากรู้มั้ยว่า ท่านเป็นผู้บริหารรุ่น Baby Boomer หรือ Gen X หรือ Gen Y ซึ่งการจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของท่าน หากขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของท่านมากกว่า
ถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบสำรวจง่ายๆ ข้างล่างนี้อย่างจริงใจ
1.คุณมี Web Page เป็นของตัวเอง (1 คะแนน)
2.คุณสร้าง Web Page ให้คนอื่น (2 คะแนน)
3.คุณติดต่อกับเพื่อนๆ ผ่าน MSN (1 คะแนน)
4.คุณส่ง SMS ให้เพื่อน (2 คะแนน)
5.คุณดูวิดีโอจากผ่าน YouTube (1 คะแนน)
6.คุณแปลงวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต (2 คะแนน)
7.คุณจ่ายค่าดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต (1 คะแนน)
8.คุณรู้วิธีการดาวน์โหลดฟรี (2 คะแนน)
9.คุณมี Blog แทนไดอารี่ของคุณ (2 คะแนน)
10.คุณสร้าง Blog เป็นเครื่องมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในอาชีพ (1 คะแนน)
11.คุณเข้าไปใช้ใน MySpace อย่างน้อย 5 ครั้ง (1 คะแนน)
12.คุณติดต่อสื่อสารกับเพื่อนของคุณผ่าน Facebook (2 คะแนน)
13.คุณใช้อีเมลในการติดต่อกับพ่อแม่ (2 คะแนน)
14.คุณยังเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของคุณ (1 คะแนน)
15.คุณใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูป (1 คะแนน)
16.คุณแลกเปลี่ยนรูปกับเพื่อนของคุณผ่านโทรศัพท์ (2 คะแนน)
หากท่านได้ 0-6 คะแนน = Baby Boomer
7-12 คะแนน = Generation X
มากกว่า 12 คะแนน = Generation Y
คงทราบแล้วว่า ท่านเป็นผู้บริหารรุ่นไหน และหากยังเป็นรุ่น Baby Boomer ก็สามารถนำแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หวังว่าจะช่วยเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่ว่า “ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว” เป็น “ยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นชัดและเข้าใจได้ลึกซึ้ง”

ที่มา :www.bangkokbiznews.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *