บริการล้าง อัด ฉีดรถยนต์

บริการล้าง อัด ฉีดรถยนต์
เงินลงทุน
ประมาณ 1,000,000 บาท
• ใช้ทำโครงสร้างอาคาร คำขออนุญาตก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
• ค่าเช่าที่ สาธารณูปโภค น้ำมันขัดเงา แชมพูล้างรถ เงินเดือนคนงาน ฯลฯ
รายได้
ประมาณ 100,000 บาท/เดือน
วัสดุ/อุปกรณ์
เครื่องอัดจาระบี ปั้มลม เครื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องมือล้างรถ น้ำมันเครื่อง จาระบี แชมพู ล้างรถ น้ำมันขัดเงา
วิธีดำเนินการ
1. สำรวจเพื่อหาพื้นที่สำหรับตั้งศูนย์บริการซึ่งควรอยู่ริมถนนหาข้อมูลของ4.บริษัทที่จำหน่ายน้ำมัน
2. เครื่องรายใหญ่ ๆ เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ หากบริษัทใดให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและให้เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์มาก เราก็จะพิจารณาทำสัญญากับบริษัทนั้น
3. สร้างอาคาร ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
3.1. ส่วนล้างอัดฉีดรถ
3.2. เช็ดทำความสะอาดรถ
3.3. ที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย และเกียร์
3.4. ออฟฟิศและที่พักของลูกค้า
3.5. ที่จอดรถ
4. รับสมัครพนักงานซึ่งถ้าเปิดร้านใหม่ ๆ อาจไม่ต้องใช้คนมากและหากเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาฝึกใหม่ก็จะอยู่ได้นานไม่ค่อยเปลี่ยนงาน
5. ถ้าเปิดร้านใหม่ ๆ ควรได้หากลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า เช่น ล้างรถ 10 ครั้งฟรี 1 ครั้ง หรือลดราคาในช่วงเปิดกิจการใหม่หรืออาจจะแจกของขวัญของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
6. การบริการเป็นเรื่องสำคัญต้องให้บริการอย่างประทับใจ เพราะเมื่อมีกลยุทธ์ในการจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการแล้วหากการให้บริการไม่ประทับใจลูกค้าก็จะมาใช้ บริการครั้งเดียวควรเน้นความสะอาดและรวดเร็ว
7. การคิดค่าบริการค่าล้างรถ ประมาณ 80 – 100 บาท/คัน
8. ควรได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และความบันเทิง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ ถังน้ำเย็น ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้หาความสำราญในระหว่างนั่งรอ
ข้อแนะนำ
ผู้ประกอบธุรกิจนี้ต้องเล็งการณ์ไกลมองหาสถานที่ตั้งที่มีพื้นที่พอเพียงต่อการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการ เพราะหากลูกค้าไม่มีที่จอดรถก็จะไปใช้บริการที่อื่น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *