บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (1)

บทความน่าอ่านเรื่อง ERP (1)

เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP จาก ERP Forum ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ จะอิมพลีเมนต์ ERP ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ” ซึ่งเป็นการสัมมนาที่ใช้เวลาถึง 3 วัน แต่ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มห้องราว 180 คน นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟแวร์ ERP ทั้งที่พัฒนาภายในประเทศและนำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมออกบูธสาธิตตัวอย่างการใช้งาน ERP ถึง 6-7 บริษัท
ERP คืออะไร ทำไมมีคนยอมเสียเงิน เสียเวลา มาร่วมสัมมนามากมายถึงเพียงนี้
ในยุคไอทีในปัจจุบันนี้ บางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า SCM (Supply Chain Management) และ CRM (Customer Relationship Management ) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการห่วงโซ่อุปทานและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ความจริงแล้ว ERP หรือ Enterprise Resource Planning ก็เป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับทั้ง SCM และ CRM
เรามาดูกันว่า ERP คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญถึงปานนั้น
ERP Forum ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม(METI) ของญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ERP ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในการนำ ERP ไปใช้ ได้ให้คำจำกัดความ ERP ได้ดังนี้คือ
“ ERP คือแนวความคิดในการบริหารเพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัท โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงินและงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท ”
นอกจากนี้ ERP ยังมีความหมายในแง่ของระบบERP และโปรแกรมสำเร็จรูปERP อีกดังนี้
ระบบ ERP หมายถึงระบบสารสนเทศ ในการบริหารวิสาหกิจ ที่ทำให้แนวความคิดในการบริหารแบบERPเป็นจริงขึ้นมา โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป ERP คือ ซอฟแวร์ประยุกต์มาตรฐานที่จำหน่ายทั่วไปซึ่งนำมาใช้งานเพื่อให้ระบบ ERP สามารถได้รับการอิมพลีเมนต์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง ERP ก็มักจะหมายรวมทั้งแนวความคิด ระบบ และโปรแกรมเข้าไว้ด้วยกัน
เดิมทีในประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทส่วนใหญ่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้กันภายในบริษัทเอง ทำได้ไม่มีความเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาง METI ได้พยายามส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ให้มีการนำแนวความคิด ระบบ และโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เข้าไปใช้ โดยการให้การสนับสนุน ERP Forum, Japan เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่างๆ

ที่มา : http://www.e-bizthailand.com/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *