บทกลอนสอนใจ- ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทกลอนสอนใจ- ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Competency Competency ….. ต้องฝึกฝน
มิใช่ทำ ….. แล้วเห็นผลในทันที
Competency … เครื่องมือนี้เป็นสิ่งดี
แต่ต้องมี… การใช้ต่อ…. อย่างจริงจัง

**************************************
Competency…..นี้……..ดีอย่างไร
มีใครเล่าช่วยคลาย… หายสงสัย
เท่าที่รู้…..มันคือยารักษาใจ
ใจคนเราย่อมต้องการ….การพัฒนา
จุดเริ่มต้นการพัฒนา คือ “เกณฑ์วัด”
เพราะเกณฑ์นี้….เป็น “ความหวัง” ของหัวหน้า
ที่ต้องการให้ทีมงาน “พัฒนา”
ความสามารถของตนเอง …..สู่ผลงาน

**************************************

IDP…EDP….PDP
ศัพท์เหล่านี้…..จะเกี่ยวข้อง….กันฉันใด
เท่าที่รู้คำเหล่านี้ อยู่ที่ “ใจ”
มุ่งที่ “คน” สู่การพัฒนา…ในองค์กร

ทำอย่างไร…เมื่อลูกน้อง….มีจุดอ่อน
อบรมก่อน…จะได้ผล….จริงหรือไม่
เครื่องมือใด…ที่ใช้ช่วย…..การพัฒนา
นอกเหนือจาก…ฝึกอบรม….ช่วยบอกที
**************************************

KPIs….ใครว่า….เห็นน่ากลัว
คนกล่าวขาน ลือกันผิด คิดไปทั่ว
ล่ำลือมั่ว…นำมาใช้…เกิดความกลัว
ทั่วทุกแห่ง….ในองค์กร….หวันเกรงกัน
อันที่จริง …. KPIs มิใช่โทษ
เครื่องมือนี้….มีประโยชน์….พึงรักษา
KPIs ….เป็นปัจจัย….ช่วยนำพา
เป้าหมายหลัก….การทำงาน….ของบุคคล

**************************************

หากถามว่า … ใครกำหนด…..KPIs
คนส่วนใหญ่…มักคิดถึง….ฝ่ายบุคคล
แท้จริงแล้ว….ฝ่ายบุคคล…..มิได้เกี่ยว
คนที่เอี่ยว…..นั่นก็คือ…..หัวหน้างาน

KM….มิใช่ MK …อย่างที่เข้าใจ…กันมาผิด ผิด
KM… เป็นแนวความคิด.. ที่ฝังรากลึก…ในเรื่องความรู้
KM…ถ้าอยากมาดู….สามารถดูได้…จากการแบ่งปัน
KM…เน้นการจัดสรร…แบ่งปันเวลา…ในการแลกเปลี่ยน
KM…มิใช่เรื่องเสี่ยง….กับการสูญเสีย…เวลาของเรา

**************************************

ศักยภาพ….เป็นเรื่องใด….ใครช่วยบอก
คือคำตอบ…ต้องทดสอบ…ก่อนใช่ไหม
ทำอย่างไร…ในการวัด…..ศักยภาพ
ที่คาดหวัง…จากบุคคล….ในองค์กร
เครื่องมือวัด…มีมากมาย….ต้องสรรหา
แบบสัมภาษณ์…การทดสอบ….ก่อนและหลัง
การมอบหมาย…โครงการนั้น….ต้องจริงจัง
อีกทั้งยัง…มอบหมายงาน…ที่ท้าทาย

**************************************

สื่อความรู้ … ที่ปูทาง….การพัฒนา
มีเรื่องหนึ่ง…ที่สำคัญ…….คือเรียนรู้
ด้วยตนเอง…จากหนังสือ….หรือซีดี
วิดีโอ….เทปบันทึก…..ถูกจัดเตรียม

ที่มา : http://www.hrcenter.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *