บทกลอนสอนใจ-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 2)

บทกลอนสอนใจ-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 2)

หัวหน้างาน…..มักคิดว่า…..งาน HR
เป็นงานฝาก….ที่ต้องทำ….จำต้องยอม
มิใช่งาน…หน้าที่หลัก….ที่สำคัญ
นำสู่ฝัน….เป้าหมายหลัก…ของหน่วยงาน
แท้จริงแล้ว…งาน HR…คืองานหลัก
ใครบ้างรู้….ข้อเท็จจริง….สิ่งเหล่านี้
ช่วยชี้ทาง…ส่องสว่าง….แด่หัวหน้า
ให้เข้าใจ…ว่า HR…คืองานตน

***********************************

PMS…เป็นเครื่องมือ…สานความรัก
พึงประจักษ์…เริ่มต้นจาก…การวางแผน
เป้าหมายงาน…..ที่วัดได้….ต้องแจกแจง
ด้วยการแปลง…ความคาดหวัง…แค่ทีมงาน

ระหว่างปี…ต้องรวบรวม….เก็บข้อมูล
เพื่อชี้บอก…ลูกน้องเรา…..ให้รบรู้
ความเป็นจริง…..ที่เกิดขึ้น… ต้องนำสู่
การปรับปรุง….การพัฒนา… สู่ฝันเอย

***********************************
Core Competency….คือสายเลือด…ของพนักงาน
เกิดขึ้นจาก….วิสัยทัศน์…..ภารกิจ
เป็นจุดร่วม…ทุก ๆ คน….ที่มีสิทธิ์
จำต้องมี…มีไม่เยอะ….เพื่อองค์กร

สี่บทบาท…นักพัฒนา…บุคลากร
พึงต้องมี….ที่สำคัญ….มิให้ขาด
เริ่มต้นจาก…ผู้เชี่ยวชาญ….งานประจำ
ที่ต้องทำ…อยู่ทุกวัน…ทุกเวลา

เสริมด้วยการ…เป็นนักฑูต…เข้าถึงคน
ทั่วแห่งหน… ในองค์กร…สร้างความรัก
อีกทั้งยัง…เป็นหุ้นส่วน…สร้างผลงาน
บวกด้วยการ…เป็นตัวแทน….การเปลี่ยนแปลง

*************************************

การกำหนด ……KPIs…ส่วนบุคคล
ต้องเจาะจง…เป็นตัวเลข….ชี้เฉพาะ
เหมาะกับงาน….เป็นตัววัด….ที่ท้าทาย
เป็นเป้าหมาย…ความสามารถ…ของตัวเรา

**************************************

Competency….ที่สำคัญ…ของหัวหน้า
เป็นเหมือนยา…ที่วิเศษ…แก้ปัญหา
สร้างกาวใจ…สายสัมพนธ์…ทุกเวลา
สื่อสารกัน…..แบบสองทาง…ช่วยได้เอย

MBO…คือเครื่องมือ….การจัดการ
เป็นเป้าหมาย…ที่สำคัญ….กำหนดขึ้น
แตกต่างกับ…KPI…ที่นำพา
เป้าหมายหลัก…เป็นตัวเลข….เห็นชัดเจน

อันคำว่า….KPI….ใช่เรื่องใหม่
ที่ใครใคร…หวั่นวิตก…..ทำไมหนอ
ช่วยฉันบอก…ต่อใครใคร…ให้เข้าใจ
KPI…เป็นสิ่งดี….ทึ่ควรทำ

**************************************
ฉันคนเก่ง…เป็นคนดี…มีโครรู้
เคยมาดู….สนใจฉัน…กันหรือไม่
หัวหน้าฉัน….เคยเข้าใจ…กันบ้างไหม
ว่าต้องการ…สิ่งใดเล่า….จากองค์การ

ใช่เงินเดือน…เหตุปัจจัย…จูงใจฉัน
เงินแค่นั้น…มิใช่เหตุ….ปัจจัยหลัก
ที่ฉันทัก….เพราะต้องการ…งานท้าทาย
จากหัวหน้า….มอบหมายให้….ฉันดูแล

ที่มา : http://www.hrcenter.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *