นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 โลจิสติกส์สายพันธุ์ไทย

นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 โลจิสติกส์สายพันธุ์ไทย
Source: มนัญญา อะทาโส

ปี 55 มุ่งสู่ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดมุมมองผู้ให้บริการโลจิสติกส์สายพันธุ์ไทย
นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ในภาวะการแข่งขันที่เหนื่อยทั้งศึกใน-ศึกนอกประเทศ แนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู้ยุคเปิดเสรีรุกคืบ ยกระดับบริการเทียมมาตรฐานต่างชาติ เผยปี 55 บริษัทฯ เตรียมพร้อมมุ่งสู่ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

หากเอ่ยถึงธุรกิจโลจิสติกส์สายพันธุ์ไทยชั้นแถวหน้า บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายใหญ่ ซึ่งในแวดวงธุรกิจขนส่งต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้ขยับบทบาทมาเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ครบวงจร โดยล่าสุดเข้ารวมกลุ่มกับ LSP ไทย 26 บริษัท จัดตั้งบริษัท Siam Logistics Alliance จำกัด (SLA) ซึ่งมี คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตกรุงเทพ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด แม่ทัพใหญ่ของนิ่มซี่เส็งขนส่งฯ นั่งตำแหน่งประธานบริษัท SLA อีกด้วย

จุดเด่นของนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 ที่น่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์คนไทย คือการปรับตัวให้ทันกับกระแสการแข่งขันอยู่เสมอ วิวัฒนาการจากผู้ให้บริการขนส่งคนไทย ปรับโฉมยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐานไม่น้อยหน้าบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ ก่อนแตกไลน์บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการจับมือผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่นๆ สร้างเครือข่ายเพิ่มความแข็งแกร่ง
ปี 55 มุ่งสู่ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
จากแนวโน้มการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง คุณปิยะนุช เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรุก-รับกับเทรนด์การค้าที่เปลี่ยนไปว่า ภายในปี 2555 บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากมองว่า การแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคตมุ่งสู่การให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมากขึ้น ธุรกิจขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจโลจิสติกส์เท่านั้น ประกอบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติต่างดาหน้าเข้ามาอย่างเสรีมากขึ้นทำให้การแข่งขันยิ่งทวีความเข้มข้น ผู้ที่อยู่รอดและก้าวสู่การเป็นผู้นำจึงต้องเตรียมพร้อมและงัดกลยุทธ์สู้อย่างเต็มกำลัง

“การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภายในปี 55 เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มุ่งแต่เรื่องขนส่งมาเป็นโลจิสติกส์ให้ได้ และที่สำคัญนอกจากเปลี่ยนแปลงเป็นบริการโลจิสติกส์แล้ว เรายังวางเป้าหมายเป็นผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์อีกด้วย” คุณปิยะนุช กล่าว

เพื่อขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ทางธุรกิจดังกล่าว ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้วางแผนงานไว้ 6 ด้านหลัก คือ 1. Safety 2. Quality 3. Fleet Management 4. Revenue 5. Cost 6. People
1. Safety มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยในปี 2550 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของบริษัทฯ (Year of Safety) ให้ความสำคัญและทุ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย ร่วมมือกับภาคราชการ เช่น กระทรวงแรงงานในการให้ความรู้-ฝึกอบรมพนักงานขับรถ
2. Quality เน้นคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการ สนองตอบความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่ประทับใจ เพื่อเป็นกลยุทธ์การแข่งขันในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ นอกจากนี้ จัดตั้งทีมงานศึกษา-ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQA or TQC) การเข้าสู่มาตรฐาน ISO เพิ่มเติม จากที่ได้รับแล้วคือมาตรฐาน ISO9001:2008 สำหรับหน่วยงานคลังสินค้า และระบบยานยนต์
3. Fleet Management การบริหารจัดการยานยนต์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ต้องบริหารเที่ยวรถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Truck Utilization) บรรทุกสินค้าให้คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Load Utilization) และลดการขนส่งเที่ยวเปล่า (Zero backhaul)
4. Revenue แม้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับดี เพราะบริษัทฯ พยายามประคับประคองธุรกิจ และนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้ครบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยปัจจุบันในกลุ่มบริษัทฯ มีสายการให้บริการ 6 รูปแบบ ประกอบด้วย ขนส่ง เคลื่อนย้าย ขนส่งสินค้าด่วน คลังสินค้า โลจิสติกส์โซลูชั่น และร่วมมือกับ DHL เป็นตัวแทนให้บริการขนส่งพัสดุ (Parcel Service) มีสำนักงานที่ จ. เชียงใหม่
5. Cost ลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การลดต้นทุนการใช้พลังงาน ให้พนักงานทำงานอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. People มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประกาศให้ปี 2552 นี้เป็นปีแห่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอีกด้วย
แนะ LSP ไทยยกระดับมาตรฐานบริการสู้ยุคเปิดเสรี

ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์ คุณปิยะนุช ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคเปิดเสรีที่รุกคืบเข้ามาด้วยว่า รูปแบบการให้บริการของ LSP จะเปลี่ยนไป ต้องเน้นการให้บริการแบบเป็นโซลูชั่น-เป็นแพคเกจมากขึ้น และ LSP ต้องยกระดับบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพของลูกค้านั่นเอง

นอกจากนี้ ในฐานะประธานบริษัท Siam Logistics Alliance จำกัด คุณปิยะนุช กล่าวว่า การผนึกกำลังของ LSP ไทยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการแข่งขัน ซึ่งหากประเมินความสำเร็จในการผนึกความร่วมมือดังกล่าว โดยมุมมองส่วนตัวคุณปิยะนุชมองว่า ประสบความสำเร็จมากในแง่การเติมเต็มซึ่งกันและกันให้มีความแข็งแกร่ง สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร การแลกเปลี่ยนมุมมอง การส่งต่อลูกค้า เป็นต้น
ฉีกแนวสู่ธุรกิจใหม่ นิตยสารให้เช่า “บุ๊คเซอร์เคิล”
นอกจากธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นที่รู้จักดีแล้ว คุณปิยะนุช ยังมีธุรกิจนิตยสารให้เช่าแบบจัดเป็นชุด และให้บริการส่งถึงที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในชื่อ บุ๊คเซอร์เคิล อีกด้วย

สำหรับแนวคิดของการให้บริการนิตยสารให้เช่าแบบส่งถึงที่บุ๊คเซอร์เคิล คือการจัดนิตยสารเป็นชุดมาตรฐานจำนวน 9 เล่ม และให้เลือกพิเศษได้เพิ่มอีก 2 เล่ม โดยบริการจัดส่งและเปลี่ยนนิตยสารให้ทุกสัปดาห์ สำหรับราคาค่าบริการคิดอัตราตามความใหม่ของนิตยสาร เช่น นิตยสารใหม่ชนแผง ราคา 280 บาท เก่า 1 สัปดาห์ราคา 240 บาท เก่า 2 สัปดาห์ราคา 200 บาท เก่า 3 สัปดาห์ราคา 180 บาท จนถึงเก่า 9 สัปดาห์ราคา 80 บาท

“การให้บริการเช่านิตยสารของเราเป็นเหมือนการหมุนเวียนกันอ่าน ซึ่งเป็นที่มาของบุ๊คเซอร์เคิล “นิตยสารใหม่มีอัตราค่าเช่าสูงที่สุด จากนั้นเมื่อเช่าครบ 1 สัปดาห์ นิตยสารชุดนี้จะนำกลับมาเป็นนิตยสาร เก่า 1 สัปดาห์ และเมื่อนิตยสารเก่า 1 สัปดาห์เช่าครบ 1 สัปดาห์แล้ว ก็จะเวียนมาเป็นนิตยสารเก่า 2 สัปดาห์เช่นนี้จนครบ 9 สัปดาห์ โดยค่าเช่าจะประหยัดลงไปตามลำดับ และเมื่อครบ 9 สัปดาห์แล้วทางร้านจึงนำออกมาขายเป็นนิตยสารมือสอง ซึ่งการหมุนเวียนแบบนี้เป็นการใช้ประโยชน์นิตยสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ” คุณปิยะนุช กล่าว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคือประหยัดกว่าซื้อเอง ไม่ต้องหาซื้อนิตยสารเอง มีชั้นวางหนังสือให้ด้วยถ้าต้องการ และไม่ต้องเก็บนิตยสารเมื่อไม่ใช้แล้ว สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันมีทั้งลูกค้าบุคคล บริษัท และสถานบริการที่ต้องมีลูกค้ามานั่งรอรับบริการ เช่น ร้านเสริมสวย รวมแล้วกว่า 600 ราย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *