นายกเล็กแม่เหียะค้านรัฐเก็บภาษีที่ดินเพิ่ม

นายกเล็กแม่เหียะค้านรัฐเก็บภาษีที่ดินเพิ่ม

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก อบต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเตรียมจะออกกฎหมายเพิ่มภาษีที่ดิน ที่กำลังจะเอาเข้าครม. ในไม่ช้านี้ ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานก็มีการประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายเพิ่มภาษีที่ดินนี้ เพราะเท่าที่ทราบภาษีที่ จะเพิ่มนี้จะขึ้นมากกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์ หากรัฐให้กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บเองคาดว่าคงไม่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นมากนัก แต่หากรัฐผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเชื่อแน่ว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนแน่ เพราะประชาชนจะเข้าใจผิดคิดว่าท้องถิ่นเป็นผู้เพิ่มภาษีไปขูดรีดกับประชาชนเอง และส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจผู้นำท้องถิ่น ซึ่งผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเองหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็จะกระทบต่อปัญหาฐานเสียงในพื้นที่ของผู้นำท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งผู้นำท้องถิ่นก็ต้องออกไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าการขึ้นภาษีนี้เป็นมาอย่างไร หากประชาชนเข้าใจก็ดีไป แต่หากประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจก็เป็นปัญหาใหญ่กันอีก นายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่า การเพิ่มภาษีที่ดินจะเป็นภาระหนักมากขึ้นแก่ประชาชน ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีที่ดินใน อบต.แม่เหียะ เองก็ยังจัดเก็บไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เหตุเพราะประชาชนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเตรียมจะนัดประชุมใหญ่เพื่อปรึกษาหารือกับปัญหานี้ในเดือนมิถุนายน เพื่อคัดค้านการขึ้นภาษีนี้ ซึ่งตนก็อยากจะแนะนำหากรัฐบาลต้องการขึ้นภาษีเพื่อหารายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นก็ควรไปขึ้นภาษีอย่างอื่นดีกว่า เช่น เหล้า บุหรี่ หรือของจากเมืองนอก หรือการขึ้นภาษีมรดกแบบที่ต่างประเทศเขาทำกัน ใครมีมรดกมากก็เสียภาษีเข้ารัฐมาก ใครมีน้อยก็เสียภาษีน้อย.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *