นักจิตวิทยาชี้ไอคิว-อีคิวสร้างได้ แนะพ่อแม่ฟังลูกแทนออกคำสั่ง

นักจิตวิทยาชี้ไอคิว-อีคิวสร้างได้ แนะพ่อแม่ฟังลูกแทนออกคำสั่ง

นักจิตวิทยาชี้ไอคิว อีคิว สร้างได้ แต่พ่อแม่ต้อมีเวลาพูดคุย และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเด็กโต พ่อแม่ต้องปรับการสื่อสาร รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เหตุผลมากกว่าออกคำสั่ง
รร.แอมบาสเดอร์ 7 มิ.ย. – กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 เรื่อง “ไอคิว-อีคิว ดีขึ้นแน่…ถ้าพ่อแม่พัฒนา” พ.ญ.พรพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของเด็กเล็กๆ นั้น พ่อแม่ต้องมีเวลาร่วมทำกิจกรรมกับลูกให้มากที่สุด ทั้งการกิน เล่น เต้น วาด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้างจินตนาการ และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดร่วมกันอีกด้วย
“ในเด็กโต พ่อแม่ต้องเข้าใจลักษณะธรรมชาติของเด็กว่าจะมีการถอยห่างจากพ่อแม่ และติดกลุ่มเพื่อนมากกว่า ฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องปรับการสื่อสาร รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เหตุผลมากกว่าการออกคำสั่งหรือบังคับแบบเด็กเล็ก” พ.ญ.พรพิมล กล่าว
ด้าน น.พ.บัณฑิต สอนไพศาล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การเสริมสร้างไอคิวและอีคิวในวัยรุ่น พ่อแม่จะต้องปรับการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ปรับอารมณ์ และควบคุมตนเอง อย่าฉุนเฉียวในการพูดคุยหากลูกมีพฤติกรรมอารมณ์ร้าย นั่นถือเป็นกระจกสะท้อนว่า พ่อแม่เองก็มีพฤติกรรมเช่นนั้น ที่สำคัญต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูก ฝึกให้เห็นถึงความทุกข์ของสังคม เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง และเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสังคม
“การพัฒนาความฉลาดด้านคุณธรรม (เอ็มคิว) การสอนคุณธรรมที่ดีที่สุดคือ 1.การสร้างแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงในสังคมร่วมทำความดี ทั้งนักการเมือง นักแสดง นักกีฬา ผู้ปกครอง 2.เกิดจากความรู้สึกภายใน ภาคภูมิใจในตัวเอง และเกิดความรู้สึกแบ่งปัน เมื่อตนเองมีความพร้อม” น.พ.บัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย
แหล่งที่มา คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *